Systémové upozornění
Hlavní informace

Láska ku knihám a k deťom. Takto jednoducho vieme charakterizovať nový dobrovoľnícky program, ktorý si pre seniorov, ale aj deti v škôlkach, ešte v  2017 roku pripravilo Centrum dobrovoľníctva.

Vďaka partnerstvu s mestom Banská Bystrica a podporenému projektu z NDS, programu z Hodiny deťom, ale i nadšeniu zo strany banskobystrických materských škôl sme spustili v druhej polovici novembra čítanie rozprávok deťom práve seniormi - dobrovoľníkmi.

 

Do programu sa po náboroch zapojilo 11 aktívnych senioriek, jeden pán a štyri materské škôlky na území mesta Banská Bystrica – na Jilemnického, Ceste k nemocnici, Prof. Sáru a Na Starej tehelni. Po úvodnom zaškolení lektorkami z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB ako rozprávky čítať a využívať knihu ako médium k vytváraniu vzťahu, začali naši dobrovoľník a dobrovoľníčky pravidelne, 1x do týždňa po dohode s pani učiteľkami MŠ, chodiť čítať deťom v čase oddychu. A na čo je to dobré? Cieľom tohto dobrovoľníckeho programu je zlepšenie medzigeneračného porozumenia medzi deťmi v predškolskom veku a seniormi v meste. Čítanie je len aktivita, ktorá nám to pomôže pomaličky, citlivo uskutočniť. A okrem toho dokáže priniesť aj rozvoj vzťahu detí k čítaniu a knihám, či poskytne deťom aj pozitívne vzory dospelých.

Podobné dlhodobé dobrovoľnícke programy si našli svoje miesto aj v takých krajinách ako je Francúzsko či Česká republika. Tešíme sa, že aj Banská Bystrica môže byť súčasťou tejto skvelej myšlienky.

 

Láska k deťom a láska ku knihám sa dá tak krásne spojiť. Dokrútka k projektu bola urobená ku Gala programu Hodina deťom. K deťom do škôlky Na Ceste k nemocnici v BB chodí čítať naša dobrovoľníčka, pani Hilda Chlumecká.

 

 

Do Čítankova sa v Banskej Bystrici zapojili dvanásti dobrovoľníci a dobrovoľníčky z radov seniorov. Jednou z nich aj pani Angela Mušková, ktorú deti volajú pani Muška. Zapojiť sa do tohto dlhodobého dobrovoľníckeho programu ju motivovala nielen láska k deťom, ale aj láska ku knihám. A hoci má už svoje deti veľké, po ceste do škôlky na Profesora Sáru si určite neraz spomenie ako tam chodievala práve so svojím dieťaťom.

 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube