Systémové upozornění
Hlavní informace

spojovaUčíme sa z histórie je názov projektu, ktorý bude Základná škola Spojová v Banskej Bystrici realizovať v spolupráci s Centrom Dobrovoľníctva a Domovom dôchodcov Senium. Celá myšlienka súvisí s využitím Servis Learningu, ktorý zastrešuje aktivity súvisiace s aktívnym učením. Tento spôsob učenia má pomôcť deťom získať vedomosti, ktoré úzko súvisia s praktickým životom.

Žiaci našej základnej školy na Spojovej ulici takto navštívia seniorov a budú prostredníctvom rozhovorov zbierať spomienky a historky na ich detstvo a zážitky spojené so školou. Tieto potom deti prenesú na papier pridajú kresby alebo fotografie aby mohla vzniknúť unikátna brožúrka, ktorá poslúži ako netradičný študijný materiál na hodinách dejepisu a slovenského jazyka.

Projekt service learningu podporila Nadácia Tatra banky cez program Dobré srdce.

 

tbn logo vertical rgb modra1

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube