Dobrovoľníctvo

Screenshot 2017-01-13 12.40.18Dobrovoľníctvo pristane naozaj každému, a aj deti na základných školách chcú a vedia pomáhať, vnímajú prínosy dobrovoľníctva pre seba aj pre komunitu, v ktorej žijú. V septembri minulého roku sme spolu s žiakmi a pedagógmi Základnej školy na Spojovej ulici v Banskej Bystrici začali pripravovať service learningový projekt, ktorý sme pracovne nazvali "Výchova k dobrovoľníctvu". Ako to dopadlo?

 

 

dobrokarta
DOBROkarta je unikátny spôsob, akým dokážeme dobrovoľníkom/čkam a koordinátorom/kám poďakovať za ich čas a energiu, ktorú venovali dobrovoľníckej činnosti a koordinácii dobrovoľníkov/čok.
Vďaka tejto karte získajú výhody od vybraných partnerov a DOBROpodnikov na Slovensku. DOBROkartu prvýkrát spustilo Bratislavské dobrovoľnícke centrum, a chceme ju ponúknuť aj v našom Banskobystrickom kraji.

 
Ako funguje DOBROkarta

DOBROkarta je karta plná benefitov, na základe ktorej môže jej držiteľ získať výhodné zľavy na rôznych miestach na Slovensku, ktoré sú označené ako DOBROpodnik.

DOBROkarta je neprenosná a platí vždy do konca kalendárneho roka, v ktorom bola karta vydaná. Na konci kalendárneho roka je potrebné DOBROkartu predĺžiť v kancelárii Centra dobrovoľníctva na ďalší kalendárny rok. V prípade, že karty svojim dobrovoľníkom/čkám a koordinátorok/čkám z rôznych dôvodov nepredlžujete, je potrebné ich vrátiť. Takéto karty sú neplatné a nie je možné ich ďalej používať.

 
Ako získať DOBROkartu

Nárok na DOBROkartu má dobrovoľník/čka, ktorí za posledných 12 mesiacov odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín, ako aj koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok, ktorý/á má túto pozíciu zadefinovanú v náplni svojej práce.

O kartu môže požiadať organizácia, pre ktorú bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť/ v ktorej koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok pracuje. Táto organizácia musí byť registrovaná v databáze Centra dobrovoľníctva alebo musí spĺňať Minimálne štandardy pre prácu s dobrovoľníkmi.

Ako je možné získať DOBROkartu:

  • kontaktuje koordinátorku Centra dobrovoľníctva na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
  • pre vydanie DOBROkarty bude potrebné zaslať fotografie dobrovoľníkov/čok
  • pre vystavenie DOBROkarty nevyžadujeme zaslanie potvrdenia dobrovoľníka/čky o dobrovoľníckej činnosti, je však potrebné, aby ste si vy viedli evidenciu alebo dochádzku dobrovoľníkov/čok a koordinátorov/čok. Nám zašlete podpísané čestné prehlásenie spolu s vyplneným formulárom, ktorý vám na vyžiadanie obratom pošleme e-mailom.

Následne organizácia dostane e-mail s termínom a časom, kedy bude možné si DOBROkartu vyzdvihnúť v kancelárii Centra dobrovoľníctva alebo vám ich zašleme do organizácie.

 

Kde môžem využiť DOBROkartu

Kde využijem DOBROkartu, čo je to DOBROpodnik a akú zľavu získam na konkrétnych miestach?

Zobraziť viac...


Ako sa stať DOBROpodnikom

Máte svoj vlastný biznis a stotožňujete sa s myšlienkou dobrovoľníctva? Chcete pomôcť a myslíte si, že dobrovoľníci/ čky ako aj koordinátori/čky dobrovoľníkov/čok si za svoju prácu odmenu zaslúžia. Chcete ich odmeniť aspoň formou zľavy na vaše služby?

Zobraziť viac...


 

new-years-resolution

Rok 2017 je tu a je čas na zmenu! Áno, človek môže byť po Vianociach skleslý, predsa len, treba sa vrátiť do každodennej pracovnej alebo školskej rutiny. Niektorí z vás si na nový rok niečo predsavzali, niektorí nie. Ak žiadne predsavzatia nemáte, nebojte sa, ešte stále je čas na tie dobrovoľnícke!

V rokoch 2020-2022  spolupracujeme s organizáciami YMCA Revúca a YMCA Praha na projekte Tvorba systému rozvoja dobrovoľníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia, špecificky z rómskych komunít.

Cieľom projektu je vytvoriť inovatívny a doteraz absentujúci spôsob tvorby programov pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt je zameraný    na hľadanie účinných faktorov vo vzdelávaní a formovaní ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ich praktickú aplikáciu, overenie a tvorbu inovatívnych metodík. Týmto spôsobom a teda podporou a na mieru našitým formovaním je možné vyvádzať ich zo vzorcov mentality generačnej chudoby a zmeniť ich postoj pasívneho prijímania pomoci v snahu stať sa aktívnym článkom občianskej spoločnosti.

Koordinátorom projektu je organizácia YMCA Revúca, ktorá aktívne pracuje s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami zo sociálne znevýhodneného prostredia v Jelšave. Na projekte okrem Centra dobrovoľníctva spolupracuje aj YMCA Praha. Naše Centrum dobrovoľníctva sa v projekte spolupodieľa na tvorbe vzdelávania zameraného na špecifické potreby dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zo SZP, hodnotení prínosov typických vzdelávacích tréningov pre sociálne znevýhodnených dobrovoľníkov a na ich základe na tvorbe metodiky Sprievodcu práce s dobrovoľníkmi/čkami zo SZP a Cvičebného materiálu pre dobrovoľníkov/čky.

Projekt prebieha do júla 2022. Okrem práce na výstupoch realizujeme niekoľko vzdelávaní pre dobrovoľníkov/čky zo zapojených organizácií zo Slovenska a Čiech a v závere pripravujeme v Bratislave konferenciu zameranú na prezentáciu výstupov pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi/čkami zo znevýhodneného prostredia. 

loga v rade

Projekt WEActiveVol  (Program Erasmus+ ) - Zlepšenie aktívneho starnutia prostredníctvom dobrovoľníctva je medzinárodný projekt, ktorý realizuje Centrum dobrovoľníctva ako partner spolu s organizáciami s Poľska, Rumunska, Maďarska, Francúzska a Litvy.

Číslo projektu: 2016-1- PL01-KA204- 026166

Trvanie projektu: 01.10.2016-31.03.2018

 

O projekte

Nízka miera pôrodnosti a zvyšujúca sa priemerná dĺžka života sú dva fenomény, ktoré priamo ovplyvňujú narastajúci počet starších osôb v celkovej populácii. Problém starnúcej populácie má vplyv na modernú Európu a zostáva hlavnou výzvou hospodárstva a sociálneho zabezpečenia európskej spoločnosti. Kvôli narastajúcemu podielu starších osôb je potrebné podniknúť kroky, ktoré by im pomohli začleniť sa do sociálnych a občianskych aktivít. Umožniť starším osobám naďalej zotrvať občiansky aktívnymi občanmi a prispievať do spoločnosti aj v pokročilom veku je kľúčovým bodom pri riešení problému demografického starnutia . Prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti môžeme posilniť potenciál a možnosti starších osôb, vďaka čomu sa môžu aktívne spolupodieľať na živote v spoločnosti. Ide o neformálnu vzdelávaciu činnosť, ktorá rozvíja zručnosti a kľúčové kompetencie (komunikačné, sociálne a občianske kompetencie, iniciatívnosť a podnikavosť, naučiť sa učiť).

Od stredy 16. septembra do utorka 22. septembra mali ľudia v celom banskobystrickom kraji možnosť už po štvrtýkrát vyskúšať na vlastnej koži, čo prináša dobrovoľníctvo, a pomôcť dobrej veci.

1757 dobrovoľníkov v 101 organizáciách po celom Banskobystrickom kraji sa vydalo na DOBROdružstvo a odpracovalo spolu 6920 hodín, bez nároku na honorár. Sprievodných podujatí sa zúčastnilo ďalších viac ako 730 účastníkov. Keby sme prerátali ich prácu minimálnou hodinovou mzdou, tak dobrovoľníci pomohli svojim komunitám prácou sumou viac než 16 tisíc Eur.

Práca dobrovoľníkov nie je nezaplatená preto, že nemá cenu, ale preto, že je neoceniteľná.

Aktivity s deťmi, pomoc hendikepovaným, či seniorom, zveľaďovanie prostredia, práca s farbami či materiálom, starostlivosť o rastlinky a záhrady, ale aj workshopy a diskusie na tému dobrovoľníctva, boli priestorom vyskúšať si mnoho nových vecí a „nájsť sa“ v pomoci druhým, čo bolo motívom tohtoročnej kampane. Kampaň predstavila v Banskej Bystrici aj mestskú dobrovoľnícku hru s názvom “Nájdi sa!”, ktorá odráža tému Týždňa dobrovoľníctva.

„Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam aj koordinátorom a koordinátorkám v organizáciách, ktorí počas siedmich dní spolu urobili poriadny kus práce a pomohli svojim komunitám a svojmu okoliu. Najmä pre mladých ľudí je práve dobrovoľníctvo skvelou príležitosťou objaviť svoje talenty a zručnosti a nájsť sa profesne aj osobnostne.“ hovorí koordinátorka kampane Martina Strmeňová.

Hlavnými partnermi Týždňa dobrovoľníctva 2016 boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Banská Bystrica, občianske združenie BCF a spoločnosť GAMO.

Pozrite si fotogalériu z Týždňa dobrovoľníctva.

logo 1

5. decembra celý svet oslavuje Medzinárodný deň dobrovoľníkov. Na Slovensku v týchto dňoch oslavujeme skutočnosť, že už v siedmych krajoch Slovenska existujú centrá, kde sa verejnosť môže dozvedieť kde, komu a ako sa dá pomôcť. 

Zámerom projektu Za jedno lano bolo skvalitniť a rozšíriť implementáciu intervenčných dobrovoľníckych programov Opri sa o mňa, Spojivko a Môj svet je tvoj zameraných na riešenie problémov detí súvisiacich s ich špecifickými potrebami a ich rodinným a sociálnym prostredím. Prostredníctvom dobrovoľníckych programov rozvíjame osobnosť dieťaťa, reflektujeme na špecifické potreby detí, rozvíjame zručnosti detí odkomunikovať svoje potreby a rozvíjame efektívne spôsoby spolupráce a sieťovania medzi deťmi, rodičmi, učiteľmi a dobrovoľníkmi. Prostredníctvom skvalitnenenia a rozšírenia implementácie dobrovoľníckych programov umožňujeme zväčšenie dosahu programov na nové deti, nových dobrovoľníkov/-čky a ďalšie organizácie v regióne BB. Prepájame silu pomoci ťahajúc za "jedno lano" s deťmi, rodičmi, dobrovoľníkmi a ďalšími dospelými, ktorí sú súčasťou života dieťaťa v záťažovej situácii.

Pozývame Ťa na nábor do dlhodobých dobrovoľníckych programov nášho Centra dobrovoľníctva. Príď si s nami pokecať o nových možnostiach stať sa dobrovoľníkom/ dobrovoľníčkou.

Ak vás zaujíma, ako si v Centre nažívame, čím žijeme, o čom vlastne to dobrovoľníctvo je, čo máme nové a čo chystáme, prečítajte si napríklad rozhovor Daniela Vraždu s prezidentkou Centra dobrovoľníctva doc. Alžbetou Brozmanovou Gregorovou. ;-)

Letný eko-art workcamp volá. Pozývajú naši partneri z Poľska.

V rámci projektu Dobrovoľníctvo v komunite, na ktorý sme od Komunitnej nadácie Zdravé mesto získali malý grant (viac info TU), sa chystáme pripraviť pútavý a zaujímavý videoklip o dobrovoľníctve. V súvislosti s ním hľadáme šikovného a kratívneho človeka, prípadne tím ľudí, ktorý dokáže prísť s nápadom, predstaviť nám ho, zrealizovať, natočiť a zostrihať.

Pod týmto zaujímavým názvom sa 19. februára 2015 uskutočnilo Záhrade - Centre nezávislej kultúry stretnutie miestnych neziskových organizácií. Iniciatíva „8 hours" je lokálnou verziou medzinárodného formátu, ktorý podporuje stretnutia odborníkov a tvorivých ľudí s priateľmi a kolegami, aby tak pomohli vybraným miestnym organizáciám v ich rozvoji, kedy zúčastnení venujú 8 hodín svojho pracovného času, vedomosti a skúsenosti dobrej veci a to bez nároku na honorár.

Máš od 15 do 30? Chceme, aby si sa aj ty mal dobre v organizáciách, pre ktoré dobrovoľníčiš! Vyplň dotazník, zdieľaj ho a získaj od nás v losovaní USB kľúč.

Prieskum je súčasťou projetku Priority mladých, finančne podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho cieľom je vytvorenie prvých štandardov kvality manažmentu dobrovoľníctva na Slovensku. 

Pre vyplnenie dotazníka klikni SEM.

 

Šikovní iniciatívni študenti a študentky 2. ročníka magisterského štúdia na Katedre sociálnej práce UMB sa aj tento rok rozhodli zorganizovať predvianočnú zbierku s názvom "DARUJ POMôŽ II.". Sme veľmi radi, že im aj my v Centre dobrovoľníctva môžeme pomôcť realizovať a šíriť túto peknú myšlienku.

V dňoch 7. až 9. októbra 2014 prebiehal na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do nových dobrovoľníckych programov Spojivko a Môj svet je Tvoj.

Nová ponuka nášho dobrovoľníka Daniela z Kanárskych ostrovov je tu aj pre Teba. Príď sa rozhýbať každý pondelok a štvrtok!

Milí priatelia, v našej fotogalérii si môžete pozrieť fotografie z medzinárodnej konferencie "Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?", ktorú sme v Banskej Bystrici realizovali v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií 10. septembra. Výstupy z nej, materiály na stiahnutie a všetky bližšie informácie nájdete na: http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-36/1428-Zaverecna-konferencia.html 

Pozrite si podrobný program a prečítajte si informácie o speakroch. Stretneme sa 10.9.2014 v Banskej Bystrici!

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Milí novinári, srdečne vás pozývame!

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen