Systémové upozornění
Hlavní informace

Centrum dobrovoľníctva sa aktívne zapája do hľadania spôsobov ako prepájať mladých so samosprávou a tretím sektorom. 18.4.2018 sme v spolupraci s Komunitným centrom Fončorda usporiadali sieťovanie s mladými v meste a tými ktorých mládežnícka politika na území mesta zaujíma. Vďalších dňoch sme pokračovali konferenciou Europe goes local, kde sme prezentovali naše výstupy.

EGL
EGL
EGL
EGL
EGL
EGL
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube