Systémové upozornění
Hlavní informace

V roku 2018 sme spustili ďalší ročník service learningových projektov na základných a stredných školách. Začiatkom školského roku sa jednotlivé triedy a triedne tímy stretli s vyučujúcimi a naplánovali si na šk.r. 2018/2019 projekty, kde využijú svoje poznatky so službou verejnosti. Na SOU Informačných technológií sa zrodil pre študentov internátny filmový klub. V ZŠ v Malachove deti vymýšľajú a pomaháhajú s prípravou propagačných materiálov pre turistov, ktorí navštívia túto obec a jej bohaté okolie. Service learningový tím na ZŠ Spojová v Banskej Bystrici pripravuje Noc literatúry pre žiakov ich školy. Inšpiráciu čerpal od svojej "skúsenejšej, staršej sestry" - Univerzitnej noci literatúry, ktorá je už v Banskej Bystrici pojmom. Študenti na SPŠ Dopravnej pri mapovaní potrieb v okolí sa rozhodli povenovať bezpečnosti seniorov a cestách. Informačné posedenia ich čakajú v 2. polroku. Posledný projekt študentiek SPŠ v Žiari nad Hronom sa venoval zážitkovému vzdelávaniu - študentky si vyskúšali rôzne metodické činnosti v SNG na Zvolenskom zámku a pripravili si dramatické pásmo pre deti z rodinného centra.
Service learningové projekty môžeme realizovať vďaka podpore mesta Banská Bystrica a Nádácie Slovenskej sporiteľne.

fotogaleria
fotogaleria
fotogaleria
fotogaleria
fotogaleria
fotogaleria
fotogaleria
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube