Systémové upozornění
Hlavní informace

Centrum dobrovoľníctva v júni 2012 ukončilo realizáciu projektu s názvom „Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov", ktorý sa zrealizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Záverečná Konfe...
Záverečná Konfe...
Záverečná Konfe...
Záverečná Konfe...
Záverečná Konfe...
Záverečná Konfe...
Záverečná Konfe...
Záverečná Konfe...
Záverečná Konfe...
Záverečná Konfe...
Záverečná Konfe...
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube