Systémové upozornění
Hlavní informace

Centrum dobrovoľníctva, o.z. v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF Univerzity Mateja Bela už od roku 2007 pokračuje v tradícii Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA) Prešov, n.o. v oceňovaní dobrovoľníckej práce podujatím Srdce na dlani. Slávnostné udeľovanie cien Srdce na dlani 2012 sa uskutočnilo dňa 10.12.2012 v Banskej Bystrici, v priestoroch Radnice na Námestí SNP pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku a primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Petra Gogolu.

Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
Srdce na dlani ...
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube