Systémové upozornění
Hlavní informace

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Katedrou sociálnej práce PF UMB a Regionálnym európskym informačným centrom zrealizovalo diskusiu za okrúhlym stolom na tému „Potenciál a výzvy dobrovoľníctva v meste Banská Bystrica". Diskusia sa konala dňa 31.5.2011 v budove Radnice na námestí SNP v Banskej Bystrici. Jej cieľom bolo na základe vzájomnej výmeny skúseností jednotlivých účastníkov a účastníčok zhodnotiť silné a slabé stránky dobrovoľníctva v našom meste, načrtnúť možné ohrozenia či riziká a spoločne diskutovať o možnostiach jeho ďalšieho rozvoja.

Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
Potenciál a Výz...
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube