Systémové upozornění
Hlavní informace

V priebehu mája a júna 2014 sme zrealizovali tri fokusové skupiny, ktoré boli zamerané na prieskum medzi mladými ľuďmi a mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí. Jeho cieľom bolo získať ich názory na podobu informačných zdrojov o dobrovoľníctve, ktoré by mali byť prispôsobené ich záujmom a potrebám, pričom výsledky z nich sme zapracovali do podoby informačného portfólia. Na fokusových skupinách sme využili metódu štrukturovaného dialógu. Výstupy z týchto stretnutí sa pre nás stali podkladmi pri zadávaní prípravy propagačných materiálov a komunikačných ciest zameraných na dobrovoľníctvo, ktoré plánujeme začať šíriť na jeseň tohto roku.

Fokusové skupin...
Fokusové skupin...
Fokusové skupin...
Fokusové skupin...
Fokusové skupin...
Fokusové skupin...
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube