Systémové upozornění
Hlavní informace

V rámci projektu Služby mladým realizujeme do konca roka 5 supervíznych a sieťovacích stretnutí pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníckych programov. Stretnutia sú zamerané na vzájomné zdieľanie, výmenu informácií, poskytovanie spätnej väzby. Každé stretnutie je zamerané na inú tému, ktorá vychádza z potrieb jeho účastníkov a vedie ho akreditovaný supervízor. Zámerom je zvyšovať kvalitu práce hlavne s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ale zároveň tiež vytvoriť predpoklady na sieťovanie subjektov v oblasti dobrovoľníctva na regionálnej úrovni.

1. "Zachovaj si chladnú hlavu" (Syndróm vyhorenia a psychohygiena)
1. "Zachovaj si...
1. "Zachovaj si chladnú hlavu" (Syndróm vyhorenia a psychohygiena)
1. "Zachovaj si...
1. "Zachovaj si chladnú hlavu" (Syndróm vyhorenia a psychohygiena)
1. "Zachovaj si...
1. "Zachovaj si chladnú hlavu" (Syndróm vyhorenia a psychohygiena)
1. "Zachovaj si...
2. Ako konflikt...
2. Ako konflikt...
2. Ako konflikt...
2. Ako konflikt...
3. Manažment ča...
3. Manažment ča...
3. Manažment ča...
3. Manažment ča...
3. Manažment ča...
4. Ako (sa) mot...
4. Ako (sa) mot...
4. Ako (sa) mot...
4. Ako (sa) mot...
4. Ako (sa) mot...
4. Ako (sa) mot...
4. Ako (sa) mot...
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube