Systémové upozornění
Hlavní informace

Česká republika, 26.-28.11.2012

Projekt Volwem – alebo – Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu sa v Centre dobrovoľníctva naplno rozbehol v októbri 2012, kedy u nás začala, ako jeho koordinátorka, pracovať Janka.
Spoločne sme sa zúčastnili 1. medzinárodného stretnutia partnerov v Ústí nad Labem v dňoch 26.-28.11.2012.

V dobrovoľníckom centre na ulici Prokopa Diviše sa v utorok ráno stretli zástupcovia všetkých partnerov projektu – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Alžbeta Brozmanová Gregorová, Miroslav Žabka), Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Bratislava (Alžbeta Mračková), Volunteer development Scotland (Eliane Reid, Grace Martin, Adrian Murtagh), Dobrovoľnícke centrum, Ústí nad Labem (Lenka Černá), Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica (Jana Matejzelová), Prešovské dobrovoľnícke centrum (Michaela Skybá), Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (Dominika Hradiská), Komunitné centrum, Nitra (Jana Andreasová).
Hmlisté a sychravé ráno vystriedalo milé privítanie Lenky Černej, horúca káva ihneď povzbudila a navodila tú správnu, príjemnú pracovnú atmosféru.

Dvojdňové stretnutie sa zameralo na témy popisu a objasnenia jednotlivých častí projektu, na vytvorenie akčného plánu a na konkretizovanie časového harmonogramu projektu v rámci jednotlivých aktivít. Spoločne sme naplánovali viacero dôležitých postupov. Podstatné bolo ujasnenie si, ako bude prebiehať šírenie informácií o aktivitách, ako bude projekt vyhodnocovaný, aké budú spôsoby komunikácie v projekte, jeho dokumentácia. V druhom dni účastníci absolvovali tréning v metodike „Welcome", ktorý viedla Lenka Černá, aby následne, po návrate domov mohli pracovať na prenose a prispôsobení tejto metodiky v slovenských podmienkach, s prihliadnutím na regionálne odlišnosti.

Stretnutie part...
Stretnutie part...
Stretnutie part...
Stretnutie part...
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube