Systémové upozornění
Hlavní informace

24.-25.4.2013, Stirling, Škótsko

Ďalším krokom pre úspešnú realizáciu projektu Volwem (Dobrovoľníctvo, cesta k zamestnaniu) a prenos metodík, bolo naše druhé, veľmi dôležité medzinárodné stretnutie, ktoré hosťovala škótska organizácia Volunteer Development Scotland (VDS). Zúčastnili sa ho zástupcovia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, Prešovského dobrovoľníckeho centra a dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

Počas dvoch pracovných dní sa účastníci zo Slovenska detailne oboznámili so systémom uznávania neformálneho vzdelávania, ktorý v Škótsku existuje už od roku 2009 pod názvom V-Skills for Employability.
V-Skills umožňuje zozbierať informácie a dôkazy o zručnostiach, ktoré dobrovoľníci získali počas svojej dobrovoľníckej činnosti a získať za ňu tzv. Employability Award. Tento doklad potvrdzuje, že dobrovoľník počas svojej činnosti získal tzv. mäkké zručnosti (sem patria napríklad komunikačné zručnosti, zručnosti potrebné pre prácu v tíme, schopnosť seba-riadenia, riadenia času a podobne), ktoré sú pre zamestnávateľov veľmi dôležité. Takýto doklad je dôležitý najmä pre dobrovoľníkov, ktorým chýba formálne vzdelávanie, sú dlhodobo nezamestnaní alebo nikdy nepracovali.
Systém V-Skills for Employability partneri následne prenesú na Slovensko a pod názvom D-zručnosti pre zamestnanie v praxi overia. Systém sa bude overovať v Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom regióne v spolupráci s úradmi práce a organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi.
Úlohou Úradov práce bude prepájať nezamestnaných ľudí s Dobrovoľníckymi centrami v regiónoch a odporúčať dobrovoľníctvo ako alternatívnu činnosť pre ľudí, ktorí sa dlhodobo nevedia zamestnať a vidia potrebu rozvíjať vlastné zručnosti.
Organizácie, ktoré budú s týmito dobrovoľníkmi v regiónoch priamo pracovať, budú na prácu s touto cieľovou skupinou vopred pripravené. Dobrovoľnícke centrá budú jednak pripravovať organizácie na túto prácu, prepájať nezamestnaných ľudí ochotných dobrovoľníčiť s organizáciami, ale tiež získavať spätnú väzbu od organizácií aj dobrovoľníkov a pilotne na dobrovoľníkoch odskúšať systém D-zručnosti pre zamestnanie ako spôsob uznávania zručností, ktoré vďaka dobrovoľníctvu nezamestnaní dobrovoľníci získali.

Okrem práce na projekte a zoznamovaniu sa so systémom V-Skills mali zástupcovia partnerských organizácií možnosť navštíviť dve dobrovoľnícke centrá v Škótsku – v Stirlingu a Edinburghu, diskutovať s jej zástupcami a získať novú inšpiráciu pre svoju prácu na Slovensku.

Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube