Systémové upozornění
Hlavní informace

V rámci národných stretnutí partnerov projektu Volwem sme sa počas uplynulého roka stretli dvakrát. 21. februára 2013 Bratislave a neskôr 22. októbra 2013 v Nitre.
Na oboch stretnutiach odzneli prezentácie o priebehu realizácie projektu každého z partnerov, správy od koordinátorky – najmä informácie o spolupráci s Úradmi práce, nezamestnanými dobrovoľníkmi, dobrovoľníckymi organizáciami, zamestnávateľmi. Zhrnuli sme úspechy a problémy a venovali sa nastaveniu ďalšej spolupráce, plánu úloh a aktivít a zabezpečeniu ich realizácie. Dôležitým pre všetkých zúčastnených bolo i rozdelenie úlohy pri príprave podkladov a tvorbu metodík, ako aj individuálne konzultácie partnerov týkajúce sa priebežnej správy projektu.
Fotografie z týchto stretnutí si môžete pozrieť nižšie.

Národné stretnu...
Národné stretnu...
Národné stretnu...
Národné stretnu...
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube