Systémové upozornění
Hlavní informace

Projekt Volunteering - way to employment (Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu) vyvrcholil v septembri záverečnou konferenciou a následným stretnutím partnerov projektu. 11. septembra, kedy sa na pôde Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici stretli zástupcovia všetkých zainteresovaných organizácií zapojených do projektu, aby spoločne zhrnuli výsledky projektu a nastavili systém ďalšej spolupráce s nezamestnanými a on-line systémom "D-zručnosti pre zamestnanie", ktorý umožňuje nezamestnaným dobrovoľníkom generovať certifikáty akreditované Univerzitou Mateja Bela.

Účastníci stretnutia v príjemnej atmosfére odviedli veľký kus práce.

Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube