Systémové upozornění
Hlavní informace

Diskusia za okrúhlym stolom o dobrovoľníctve v Banskobystrickom kraji, 21.3.2016

Po piatich rokoch od zorganizovania prvého okrúhleho stola k téme dobrovoľníctva v Banskobystrickom regióne, ktorý sa konal pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva v roku 2011 sa Centrum dobrovoľníctva a Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela spolu s aktívnymi občanmi opäť rozhodli pozrieť na posun v oblasti dobrovoľníctva v našom regióne. Diskusia za okrúhlym stolom sa konala dňa 21.3.2016 v Kultúrnom centre Záhrada v Banskej Bystrici.

Cieľom okrúhleho stola bolo spoločne zhodnotiť aktivity v dobrovoľníctve počas minulých rokov, reflektovať súčasnú situáciu a navrhnúť priority rozvoja dobrovoľníctva v regióne na ďalšie roky na základe vzájomnej výmeny skúseností účastníkov a účastníčok.

Na diskusiu prijalo pozvanie 22 účastníkov a účastníčok, medzi ktorými boli zástupcovia a zástupkyne organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, zástupcovia akademickej pôdy, poslanci mestského zastupiteľstva a Národnej rady SR ako aj aktívni dobrovoľníci a dobrovoľníčky.

Okrúhly stôl 20...
Okrúhly stôl 20...
Okrúhly stôl 20...
Okrúhly stôl 20...
Okrúhly stôl 20...
Okrúhly stôl 20...
Okrúhly stôl 20...
Okrúhly stôl 20...
Okrúhly stôl 20...
Okrúhly stôl 20...
 
 

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube