Systémové upozornění
Hlavní informace
Rok 2018 - Centrum dobrovoľníctva sa zapojilo do Europe Goes Local
Centrum dobrovoľníctva sa aktívne zapája do hľadania spôsobov ako prepájať mladých so samosprávou...
Rok 2018 - Stretnutia s dobrovoľníčkami a dobrovoľníctvom na fakultách UMB
Študentky sociálnej práce, ktoré boli u nás v Centre dobrovoľníctva na odbornej praxi navštívili od...
Rok 2018 - Medzinárodné stretnutie k projektu WEActive Vol u nás v Banskej Bystrici
Posledné stretnutie účastníkov a účastníčok medzinárodného projektu WEActive sa uskutočnilo v Banskej...
 

Mesto Banská Bystricaems logo bwProgram celoživotné vzdelávanielogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbNadácia OrangePlatformadcoUMBZdravé mestologo skEEAGrantsJPGlogoNDS1200pxLogoHD1200px

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube