Systémové upozornění
Hlavní informace

Ponuka akreditovaných kurzov na október

Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít 2019

Po druhý krát v tomto roku otvárame vzdelávanie pre všetkých, ktorý chcú na svojich aktivitách či eventoch využiť dobrovoľnícky potenciál. Kurz prebehne už v októbri. IMG 20190328 142727
Každoročne sa snažíme otvoriť cez rok akreditovaný kurz Manažment dobrovoľníckych aktivít dva krát. Absolventov a absolventky z júna tohto roku už máme úspešne ukončených, jesenná "várka" na toto neformálne vzdelávanie len čaká. Zacielili sme ju prevažne na študentov a študentky na Pedagogickej fakulte, ale v prípade záujmu nás určite neváhajte osloviť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Plagátik na stiahnutie TU.

Akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov

V októbri v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií prehne aj akreditovaný tréning, ktorý vám pomôže zorientovať sa v práci s dobrovoľníkmi. Počas štyroch dní budete mať možnosť naplánovať si svoj vlastný dobrovoľnícky program.
Tréning je určený pre všetkých, ktorí chcú vo svojich organizáciách či inštitúciách systematicky a dlhodobo pracovať s dobrovoľníkmi. Prebehne v termíne od 6.-9. októbra v Banskej Bystrici. Viac informácií sa dozviete na webstránke Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií alebo v plagátiku.

Ak máte záujem, ešte je možné sa na trénig prihlásiť.

Active citizens fund4xMŠ a IUV transparenterb realizovane s financnou podporou BB 1024x284pdco logo

Na Slovensku sa stále dejú aj dobré skutky

IMG 5353Slovensko sa aj tento rok zmení na krajinu dobrých skutkov.
Od 16. septembra štartuje Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa môže zapojiť naozaj každý. Dobro kampaň potrvá až do 22. septembra a pestrých dobrovoľníckych aktívt je pripravených veľa.

Týždeň dobrovoľníctva je tradičnou dobrovoľníckou kampaňou, ktorá má za cieľ poukázať na dôležitosť a význam dobrovoľníctva vo všetkých oblastiach spoločenského života. Počas tejto kampane je možné vybrať si z množstva dobrovoľníckych aktivít,
v rámci ktorých budú môcť jednotlivci alebo skupiny (kamaráti, firmy, školy) nezištne pomôcť organizáciám v jednotlivých krajoch Slovenska.

V Banskobystrickom kraji kampaň koordinuje už po siedmy krát Centrum dobrovoľníctva. Viac než 50 organizácií si pripravilo v rôznych mestách cez 70 dobrovoľníckych aktivít alebo sprievodných podujatí ako napr. dni otvorených dverí. “Počas Týždňa tak môžete pomôcť rôznym domovom sociálnych služieb s úpravou okolia, prispieť na polievku pomoci, vyškoliť sa ako dobrovoľník či dobrovoľníčka v Centre architekta Ladislava Hudeca, ušiť závesynv komunitných centrách v Banskej Bystrici či Dražiciach alebo veľa iného. Program je naozaj pestrý a stačí si z neho vybrať.” – upresňuje Lucia Rossová, koordinátorka kampane pre BBSK.

K zverejneným dobrovoľníckym aktivitám sa dostanete tiež cez stránku www.tyzdendobrovolnictva.sk. Týždeň dobrovoľníctva je určený pre všetkých, ktorí by radi venovali svoj čas pomoci iným. Dobrovoľníci majú príležitosť nielen vyskúšať niečo nové, zoznámiť sa s novými ľuďmi ale sú aj svedectvom toho, že dobré skutky sa naozaj dejú a dokážu nezištne pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Čítať ďalej...

Naše dlhodobé programy získali značku kvality

Kvalita práce s dobrovoľníkmi nám nie je cudzia. Aj preto sa naše dve koordinátorky zúčastnili online vzdelávania, ktorého cieľom bolo zlepšiť alebo vypracovať štandardy dlhodobých dobrovoľníckych programov. Za našu organizáciu to boli hneď dva - doučovací program Spojivko a asistenčný program Môj svet je tvoj.

LA 2 Logo seal final Ho 2Absolventi vzdelávania Levol-app, ktorí úspešne vypracovali manuál dobrovoľníckeho programu, sa stávajú držiteľmi značky kvality pre tento program, ktorý potvrdzuje jeho kvalitné vypracovanie. V Centre sa preto veľmi tešíme, že sa nám potvrdila kvalitná práca s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, pretože na tej nám naozaj záleží. Zároveň v organizácii vnímame, že je dôležité, aby sa aj naše koordinátorky v tejto oblasti ďalej vzdelávali, profesionalizovali svoje skúsenosti a rozširovali si zručnosti. Aj vďaka tomu môžeme očakávať istotu, že skúsenosť z dobrovoľníckej práce u nás v Centre dobrovoľníctva bude pozitívna. 

Našim koordinátorkám zo srdca gratulujeme a ďakujeme, že posúvajú našu organizáciu ďalej.

V prípade, že by ste sa chceli do takého vzdelávania zapojiť, alebo získať viac informácií ako to funguje, stačí ak sa obrátite na Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií alebo si rovno prečítajte o projekte Levol-app.

Ak by ste sa chceli stať dobrovoľníkmi alebo dobrovoľníčkami v jednom z týchto programov, môžete sa o podrobnostiach informovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Moj svet je TvojSpojivko

 

 

Čítame pre druhých – Spojovácka "noc" literatúry

Service learning na ZŠ Spojová, Banská Bystrica

Už tradične sa do ďalšieho service learningového projektu zapojila ZŠ Spojová, v ktorej sa pre tento krát žiaci rozhodli zorganizovať vlastnú "noc" literatúry.

Koordinátorka service learningovej aktivity na škole bola pani učiteľka Ľubica Tomková.

Ciele vzdelávania:

Radi by sme priviedli žiakov a žiačky, ale aj ľudí v našom okolí ku knihám. Chceli by sme najprv čítať pre nás v škole (starší čítajú mladším, dospelí čítajú žiakom, žiaci čítajú dospelým) a potom potiahnuť projekt aj medzi rodičovskú verejnosť a obyvateľov Fončordy, kde by sme v priestoroch školy chceli zorganizovať „Noc literatúry“ v podaní žiakov, učiteľov a rodičov ZŠ Spojová 

Ciele služby:

Prezentovať lásku ku knihám a literatúre cez naše čítanie.

citadospchlapcicitaStarsiaziacka

6 miest – 6 kníh – 6 zážitkov

1.4.2019 sa uskutočnila na našej ZŠ akcia, ktorú by mal určite zažiť každý!

Počas naplánovanej "noci" literatúry (po vzore Univerzitnej noci literatúry, ktorá je už tradičnou akciou na UMB v Banskej Bystrici) sme si vypočuli ukážky zo zaujímavých kníh určených nielen deťom. Čítanie prebiehalo na šiestich rôznych miestach v škole v čase od 14.30 do 17.00hodiny. Každá ukážka bola čítaná 6 krát, záležalo len na poslucháčoch, v akom poradí miesta navštívili a koľko čítaní sa rozhodli si vypočuť. Jedno čítanie trvalo 15 minút. Medzi nimi sme mali 10 minútovú prestávku určenú na presun na ďalšie miesto čítania.

Časový harmonogram:

14.30 – 14.45 1.čítanie

14.45 – 14.55 prestávka

14.55 – 15.10 2.čítanie

15.10 – 15.20 prestávka

15.20 – 15.35 3.čítanie

15.35 – 15.45 prestávka

15.45 – 16.00 4.čítanie

16.00 – 16.10 prestávka

16.10 – 16.25 5.čítanie

16.25 – 16.35 prestávka

16.35 – 16.50 6.čítanie

Letná škola SERVICE LEARNING-u

EVERYTHING4Learning by doing alebo ako vzdelávať žiakov či študentov aj mimo školy? Odpovede na podobné otázky ponúkame na Letnej škole Service learningu. Čo je to Service learning?

Service learning je chápaný ako vyučovacia aj učebná stratégia, ktorá prepája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Metódu Service learning-u dlhodobo podporujeme v Centre dobrovoľníctva. Od roku 2015 sa doň zapojilo niekoľko základných a stredných škôl v našom kraji.

Letná škola Service learning-u je zameraná na porozumenie výchovy a vzdelávaniu detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Tiež na praktické kroky implementácie Service learning-u do formálneho vzdelávania – či už v rámci jedného predmetu alebo prierezovo. Dôležitou súčasťou implementácie Service learning-u a teda aj témou letnej školy je rola pedagóga v tomto procese, participácia žiakov či študentov, stanovovanie vzdelávacích cieľov a reflexia. Letná škola SL tak poskytne ucelený návod, ako service learning začleniť do školského kurikula.

Letná škola SL sa bude konať v termíne 19.-21. augusta, na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici. Vzdelávanie bude prebiehať neformálnou zážitkovou formou s výbornými lektorkami z UMB.SLSPNadacia external material box

Cena za letnú školu Service learning-u je 10 €, vďaka spolupráci s Nadáciou Slovenskej Sporiteľne. Cena pokrýva najnutnejšie režijné výdavky.

Na Letnú školu sa môžete prihlasovať prostredníctvom google formulára.

Plagátik (pozvánku) si môžete stiahnúť tu.

S chladnou hlavou na cesty

Dopravný kvíz 2
Bezpečnejšie na cestách – „S chladnou hlavou na cesty“
.

V poradí už druhý service learningový projekt na SPŠ dopravná vo Zvolene.

Ciele vzdelávania:

odborné predmety z oblasti dopravy a ekonomiky:

 • upevniť znalosti o bezpečnosti cestnej premávky
 • analyzovať problémy a potreby žiakov ZŠ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky
 • pripraviť projekt na zrealizovanie aktivity pre žiakov ZŠ a získať finančné prostriedky od sponzorov
 • rozvíjať komunikačné zručnosti a prácu v tíme
 • rozvíjať prezentačné zručnosti

 Prepojenie cieľov vzdelávania a cieľov služby:

Študenti si nadobudnuté vedomosti a zručnosti overia v praxi pri príprave zábavno-vzdelávacej aktivity pre žiakov ZŠ s cieľom zvýšiť povedomie o bezpečnosti cestnej premávky u tejto cieľovej skupiny a prispieť tak k vyššej bezpečnosti na cestách.

 Kvalitatívne výsledky projektu, prínos projektu:

Prínosom projektu pre našich študentov bolo upevnenie teoretických vedomostí a nadobudnutie širokej škály tzv. „životných“ zručností. Vyskúšali si prácu v tíme, plánovanie projektu a písanie žiadostí o podporu, organizáciu podujatia pre väčší počet ľudí, strihanie video ukážok, tvorbu testových otázok ako aj ich vysvetlení, oslovenie inštitúcií a osôb, ktoré majú k danej problematike blízko. Zlepšili si aj prezentačné zručnosti a vystupovanie pred publikom.

Prínosom projektu pre našu cieľovú skupinu – žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ – bolo získanie vedomostí o bezpečnosti na cestách zábavnou a súťažnou formou, aktívne strávený čas, možnosť vyhrať zaujímavé ceny a inšpirovať sa staršími rovesníkmi v podobných aktivitách.

Aktivity sa zúčastnili aj naši partneri z Mestskej polície vo Zvolene, Polície SR, Mestského úradu a Krajskej knižnice Ľ. Štúra, na ktorých zanechali naši študenti veľmi dobrý dojem.

Hodnotenie z pohľadu koordinátorky projektu a študentov:

Študenti sami oceňovali najmä zlepšenie v komunikácii pred publikom. Všetci zúčastnení, okrem starších dobrovoľníkov z minulého roka, sa najviac obávali práve komunikácie s okolím. Jedna študentka mala problém vystúpiť a povedať pár slov aj pred kolektívom svojich spolužiakov. A po realizácii projektu na záverečnej konferencii prehovorila pred zástupcami mesta, kraja a ďalšími neznámymi ľuďmi bez známok trémy. To isté môžeme povedať aj o ostatných. Veľmi ma prekvapili ako zvládli odprezentovať celú prednášku ako aj vyhodnotenie svojho projektu. Všetci sa zhodli na tom, že im pomohla vzájomná podpora, ale aj podpora od starších, skúsenejších spolužiakov, ktorí už túto skúsenosť mali.  Ich úloha spočívala práve v podpore a vytvorení istoty v prípade problému (našťastie žiadny nevznikol), ale všetky ostatné úlohy museli zrealizovať novo zapojení žiaci.

Veľkým prínosom pre nich bolo pracovať v tíme, rozdeliť si a mať pocit zodpovednosti za jednotlivé úlohy, kde je dôležité dotiahnuť veci do úplného konca.  

"Všetci sa zhodli na tom, že to bol úžasný pocit, keď bolo po všetkom a mohli skonštatovať, že projekt úspešne zrealizovali."

Ale vyzdvihnem ešte jednu vec, že sa vedeli na celú realizáciu pozrieť aj kriticky. Bez vyzvania zhodnotili čo sme mohli urobiť inak, aby to bolo  lepšie. Spoločne sme skonštatovali, že "nabudúce"  to tak urobíme. A ja dúfam, že cez prázdniny ich to neprejde a pôjdu do toho zas 😊.

Dopravný kvíz 3cenyDopravný kvíz 1

 

Akreditované vzdelávanie Manažment dobrovoľníckych aktivít

Pred letnými dovolenkovými plánmi vás ešte pozývame na výborné vzdelávanie Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít.

Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít je akreditované vzdelávanie, otvorené všetkým záujemcom. Ponúka témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov/čok, ak aj event manažmentu v rozsahu 8 hodín, interaktívnym neformálnym spôsobom. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu".Pozvanka MKDA 06 2019

Na školení sa dozviete ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. My v Centre ho voláme aj "jednodňovky ľavou zadnou", pretože po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

 

Cena školenia je 10 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky.

Prihlásiť na školenie sa môžete TU vyplnením google formuláru. Školenie sa bude konať vo Zvolene, miesto konania upresníme prihláseným záujemcom.

 

Infobody o dobrovoľníctve – naša/vaša spojka v Banskobystrickom kraji

IMG 20190328 115250
Príklad dobrej praxe ako aj povedomie o dobrovoľníctve
nám v kraji pomáhajú šíriť naše Infobody. Aktuálne ich máme šesť a plánujeme ich sieť ešte rozšíriť. Dobrovoľníctvo je totiž oblasť, ktorá je veľmi dynamická a neustále sa vyvíjajúca. S novými ľuďmi prichádzajú nové výzvy, stratégie či postupy. To, čo bolo dobré pred štyrmi rokmi, dnes už nefunguje a bez aktuálnych informácií nebude fungovať ani rozvoj dobrovoľníctva.

Koncom marca sme sa stretli s novými i stálymi koordinátormi a koordinátorkami Infobodov z Brezna, Krupiny, Lučenca a Dražíc pri Rimavskej Sobote. Rozhodli sme sa, že toto vzdelávacie stretnutie začneme spoločnou, a veľmi dôležitou supervíziou, ktorú viedol náš stály a dvorný supervízor, Roman Mojš. Supervízia je jedným z podporných nástrojov, ktorý v práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami nielen propagujeme, ale naozaj aj v praxi uplatňujeme. Pomáha nám pozrieť sa na dôležité momenty našej práce. Na problémy alebo výzvy sa zrazu vieme pozrieť z iného uhla. Vďaka tomu, a tiež vďaka spoločnému zdieľaniu, dokážeme nachádzať nové riešenia a prinášať efektívnejšie zlepšenia.

Čítať ďalej...

Vaše 2% sú pre nás 100% podporou dobrovoľníckych programov

2
Činnosť a aktivity Centra dobrovoľníctva závisia od finančných zdrojov, ktoré si musíme hľadať a zabezpečovať sami. Vaše 2% z dane by sa u nás premenili na podporu dobrovoľníkov a dobrovoľníctva prostredníctvom dlhodobých dobrovoľníckych programov, cez ktoré prejde takmer 60 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov mladých i seniorov a vyše 360 detí.

 • V dlhodobých programoch pre deti a mládež máme 3 programy zamerané na doučovanie, asistenciu a mentoring detí z nízkoprahu alebo soc. znevýhodneného prostredia - Spojivko, Môj svet je tvoj, Opri sa o mňa.
 • V medzigeneračných dlhodobých programoch Hlavičky Čítankovo (prepájame seniorských dobrovoľníkov/čky a deti pomocou doučovania na ZŠ a čítania rozprávok v MŠ).

Čítať ďalej...

Nové trendy v dobrovoľníctve

Na lunch seminári budeme prezentovať najnovšie zistenia o dobrovoľníctve na Slovensku a nových trendoch v tejto oblasti. Poukážeme na výPozvanka LUNCH seminar 2018zvy, ktoré tieto zistenia a trendy prinášajú v oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ako ich využiť priamo v praxi.
Stretnutie sa bude konať v príjemnom, novo otvorenom bufete na Pedagogickej fakulte o 14,00 hod. Veríme, že všetci, ktorých táto téma zaujíma, strávia príjemný čas, niečo nové sa dozvedia a dajú si aj niečo malé pod zub.
Lunch seminárom nás bude sprevádzať Betka Brozmanová.
Odborné otázky smerujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., iné na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podujatie sa koná za podpory Mesta Banská Bystrica a Univerzity Mateja Bela - Pedagogickej Fakulty.
Výskum o dobrovoľníctve realizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v roku 2017.

Čítať ďalej...

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube