Dobrovoľnícke centrá tu nie sú iba pre ľudí, ktorí chcú dobrovoľníčiť. Slúžia aj organizáciám, ktoré dobrovoľníkov potrebujú – pomáhajú im dobrovoľníkov zháňať a radia im, ako s dobrovoľníkmi správne pracovať. Existujúce regionálne dobrovoľnícke centrá prepájajú organizácie a dobrovoľníkov a snažia sa, aby dobrovoľníctvo na Slovensku získalo prestíž.

„Každý človek sa môže stať dobrovoľníkom. Dobrovoľnícke centrá záujemcov nasmerujú k tým správnym dobrovoľníckym ponukám. Vďaka tréningom a poradenstvu pomôžu organizáciám dobrovoľníkov nájsť, motivovať a udržať," hovorí Alžbeta Frimmerová z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. V tomto roku Platforma podnietila vznik dvoch nových dobrovoľníckych centier v Trenčíne a v Trnave. Popri nich už na Slovensku existuje ďalších 5 centier v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Na svojich internetových stránkach centrá vytvárajú databázu dobrovoľníckych ponúk. Z nich si môžu zaregistrovaní záujemcovia vybrať takú, v ktorej budú užitoční a zároveň ich bude baviť. V kanceláriách jednotlivých centier im radi poradia s výberom tej správnej ponuky. K dnešnému dňu tak v internetových databázach centier nájdete viac ako 200 dobrovoľníckych ponúk. „Centrá spolupracujú s neziskovými mimovládnymi organizáciami, ale aj so zariadeniami zriadenými samosprávou. Vytvárajú špeciálne dobrovoľnícke programy pre školy a firmy a zameriavajú sa na benefity pre dobrovoľníkov. Takým je napr. tzv. DOBROkarta – zľavová kartička pre dobrovoľníkov v Bratislave", dopĺňa Frimmerová.

Napriek užitočnosti a významu centier, sú dnes niektoré z nich finančne nestabilné. Rokujú s lokálnymi a krajskými samosprávami o ich finančnej podpore a spolupráci. Centrá v Nitre a Bratislave už niekoľko rokov finančnú dotáciu z rozpočtu miest majú. Mestskí poslanci v týchto dňoch rokujú o finančnej podpore centier v Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici. „Dobrovoľníci bez nároku na odmenu prinášajú svoju energiu, zručnosti a vedomosti v prospech Trnavy, najmä v prospech tých, ktorí to potrebujú. Rátame s nimi v budúcnosti a chceme ich činnosť podporovať", potvrdil primátor Trnavy, Peter Bročka.

Databázy ponúk dobrovoľníckych centier na Slovensku nájdete tu:

Bratislava: http://www.dobrovolnictvoba.sk

Nitra: http://www.ncdnitra.sk/

Trenčín: http://dctn.sk

Trnava: http://www.dobrovolnictvott.sk/

Banská Bystrica: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/

Prešov: http://www.dobrovolnictvopo.sk/

Košice: http://www.dckk.sk/

Poslaním Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva. Presadzuje vznik dobrovoľníckych centier a finančnú podporu dobrovoľníctva, ovplyvňuje legislatívu dobrovoľníctva, podporuje vznik a rozvoj pracovnej pozície koordinátorov dobrovoľníkov a presadzuje dobrovoľníctvo ako nástroj vzdelávania, profesionálneho rastu a prípravy pre pracovný trh.

Projekt vzniku a fungovania dobrovoľníckych centier v Trnave, Trenčíne a Košiciach je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.