Systémové upozornění
Hlavní informace

pdco logoNa jeho vývoji spolupracuje 5 partnerských organizácií v rámci medzinárodného projektu „Levol-app“ vrátane slovenskej Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Doposiaľ mohli koordinátori dobrovoľníkov zlepšovať svoje zručnosti len fyzickou účasťou na tréningoch a workshopoch. Nová aplikácia vo forme e-learningu im to umožní na diaľku a v čase, ktorý im vyhovuje. Tým uľahčí riadenie a zapájanie dobrovoľníkov do aktivít MVO a pomôže zlepšovať kompetencie a profesionálne schopnosti koordinátorov v oblasti manažmentu dobrovoľníctva.

 

Ako uviedla prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. „v dňoch 8. - 11. 10. 2018 sa v Banskej Bystrici uskutoční druhé medzinárodné projektové stretnutie s cieľom vytvoriť špecifické detaily tejto aplikácie, zdieľať vypracované podklady v piatich jazykoch a zlúčiť ich s už existujúcim intelektuálnym obsahom, aby vytvorili jeden celok.“

Vývoj online nástroja je súčasťou projektu "Levol-app". Ide o 28-mesačné strategické partnerstvo financované z programu Erasmus + v rámci Kľúčovej akcie 2, zameranej na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy. Projekt v trvaní od 1. októbra 2017 do 31. januára 2020 koordinuje portugalská organizácie Pista Mágica - Associação s podporou španielskej organizácie Neo Sapiens, spolu s talianskou Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale, Birmingham voluntary Service Council (BVSC) z Veľkej Británie a slovenskou Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Cieľom tejto iniciatívy je spolupráca a výmena osvedčených postupov týkajúcich sa odbornej prípravy osôb zodpovedných za tvorbu a koordináciu dobrovoľníckych programov na národnej a medzinárodnej úrovni.

„Aktivity a výstupy projektu môžete sledovať na internetovej stránke http://www.levol-app.eu/, na  Facebooku https://www.facebook.com/Levol-app-775162709275065/, ako aj na stránke Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií www.dobrovolnickecentra.skuzatvára Brozmanová Gregorová.

Kontakt pre viac informácií: Alžbeta Brozmanová Gregorová, 0907 130 817

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube