Systémové upozornění
Hlavní informace

IMG 20190328 115250
Príklad dobrej praxe ako aj povedomie o dobrovoľníctve
nám v kraji pomáhajú šíriť naše Infobody. Aktuálne ich máme šesť a plánujeme ich sieť ešte rozšíriť. Dobrovoľníctvo je totiž oblasť, ktorá je veľmi dynamická a neustále sa vyvíjajúca. S novými ľuďmi prichádzajú nové výzvy, stratégie či postupy. To, čo bolo dobré pred štyrmi rokmi, dnes už nefunguje a bez aktuálnych informácií nebude fungovať ani rozvoj dobrovoľníctva.

Koncom marca sme sa stretli s novými i stálymi koordinátormi a koordinátorkami Infobodov z Brezna, Krupiny, Lučenca a Dražíc pri Rimavskej Sobote. Rozhodli sme sa, že toto vzdelávacie stretnutie začneme spoločnou, a veľmi dôležitou supervíziou, ktorú viedol náš stály a dvorný supervízor, Roman Mojš. Supervízia je jedným z podporných nástrojov, ktorý v práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami nielen propagujeme, ale naozaj aj v praxi uplatňujeme. Pomáha nám pozrieť sa na dôležité momenty našej práce. Na problémy alebo výzvy sa zrazu vieme pozrieť z iného uhla. Vďaka tomu, a tiež vďaka spoločnému zdieľaniu, dokážeme nachádzať nové riešenia a prinášať efektívnejšie zlepšenia.

 

V druhej časti školenia sme sa podrobnejšie pozreli hlavne na to, čo všetko patrí do portfólia našej organizácie a ako môžu naše know-how Infobody využiť aj pre svoj rast.  Niektorí koordinátori a koordinátorky totiž zastávajú túto rolu pomerne krátko, preto sme sa ich snažili čo najviac zasvätiť do úloh a tém, ktorým sa venujeme my a tiež ktoré pomáhajú rozvíjať dobrovoľníctvo vo svojom okolí. Hlbšie sme sa pozreli aj na dobrovoľníctvo v odľahlejších kútoch kraja a v príjemnej neformálnej atmosfére sme nabrali nové inšpirácie a podnety. Preškolenie Infobodov o dobrovoľníctve sme mohli zrealizovať vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj Slovenského inštitútu mládeže Iuventa, ktorá administruje program SLUŽBY MLADÝM.

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube