Systémové upozornění
Hlavní informace

EVERYTHING4Learning by doing alebo ako vzdelávať žiakov či študentov aj mimo školy? Odpovede na podobné otázky ponúkame na Letnej škole Service learningu. Čo je to Service learning?

Service learning je chápaný ako vyučovacia aj učebná stratégia, ktorá prepája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Metódu Service learning-u dlhodobo podporujeme v Centre dobrovoľníctva. Od roku 2015 sa doň zapojilo niekoľko základných a stredných škôl v našom kraji.

Letná škola Service learning-u je zameraná na porozumenie výchovy a vzdelávaniu detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Tiež na praktické kroky implementácie Service learning-u do formálneho vzdelávania – či už v rámci jedného predmetu alebo prierezovo. Dôležitou súčasťou implementácie Service learning-u a teda aj témou letnej školy je rola pedagóga v tomto procese, participácia žiakov či študentov, stanovovanie vzdelávacích cieľov a reflexia. Letná škola SL tak poskytne ucelený návod, ako service learning začleniť do školského kurikula.

Letná škola SL sa bude konať v termíne 19.-21. augusta, na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici. Vzdelávanie bude prebiehať neformálnou zážitkovou formou s výbornými lektorkami z UMB.SLSPNadacia external material box

Cena za letnú školu Service learning-u je 10 €, vďaka spolupráci s Nadáciou Slovenskej Sporiteľne. Cena pokrýva najnutnejšie režijné výdavky.

Na Letnú školu sa môžete prihlasovať prostredníctvom google formulára.

Plagátik (pozvánku) si môžete stiahnúť tu.

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube