Pripravujeme obľúbené jednodňové vzdelávanie, ktoré ponúka základné témy manažmentu dobrovoľníctva jednorazových alebo krátkodobých aktivít.

Témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - od nevyhnutnej dokumentácie cez úspešný nábor, prípravu a starostlivosť o dobrovoľníkov - podáva interaktívnym a neformálnym spôsobom.

 

Vzdelávanie je určené pre koordinátorov a koordinátorky v organizáciách, ale aj pre tých, ktorí ešte len uvažujú začať s dobrovoľníctvom. Či už ide o začiatočníkov alebo profesionálov, naším cieľom je kvalitná práca s ľuďmi, ktorí sú ochotní nezištne venovať svoj čas pomoci iným a nie sú motivovaní finančným ohodnotením.

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, pre získanie certfikátu pokračuje spracovaním záverečnej dištančnej úlohy - vypracovaním plánu dobrovoľníckej aktivity. 

Termín vzdelávania: 28.3.2023, od 9:00 - 17:00

Miesto konania: 365.labb, Lazovná 5, Banská Bystrica

Poplatok za vzdelávanie: 30 € (zahŕňa kávu, občerstvenie a podklady na vzdelávanie)

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára