Systémové upozornění
Hlavní informace

V mene Centra dobrovoľníctva vás všetkých srdečne pozývame na konferenciu pod názvom „Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?", ktorá sa uskutoční 10. septembra 2014 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie je prezentovať príklady dobrej praxe v oblasti dobrovoľníctva, ktoré vedú k podpore zamestnateľnosti a vytvoriť priestor pre diskusiu zástupcov neziskových organizácií, akademickej pôdy, verejnej správy, zamestnávateľov a dobrovoľníkov o možnostiach rozvoja a uznávania zručností získaných v rámci dobrovoľníctva.


Konferencia bude simultánne prekladaná z/do anglického jazyka a je súčasťou projektu VOLWEM – Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu, podporeného zo zdrojov Európskej komisie. Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 30.8.2014, stačí vyplniť registračný formulár v POZVÁNKE.

Neváhajte a príďte. Program je nastavený tak, aby zaujal nielen zástupcov organizácií, ale i samotných dobrovoľníkov.

Tešíme sa na vás!

Pozvanka konfera volwem

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube