Systémové upozornění
Hlavní informace

Čítankovo

Láska ku knihám a k deťom. Takto jednoducho vieme charakterizovať nový dobrovoľnícky program, ktorý si pre seniorov, ale aj deti v škôlkach, ešte v  2017 roku pripravilo Centrum dobrovoľníctva.

Vďaka partnerstvu s mestom Banská Bystrica a podporenému projektu z NDS, programu z Hodiny deťom, ale i nadšeniu zo strany banskobystrických materských škôl sme spustili v druhej polovici novembra čítanie rozprávok deťom práve seniormi - dobrovoľníkmi.

Čítať ďalej...

Prihláste sa na Týždeň dobrovoľníctva 2017

Aj vy radi meníte svet okolo seba k lepšiemu? Ste akční, máte priateľov alebo organizáciu s ktorou viete dobré nápady uskutočniť? To je skvelé! Dajte hlavy dokopy a vyplňte prihlášku na Týždeň dobrovoľníctva 2017. V septembri tak zaplavíme dobrom celé Slovensko!
https://goo.gl/forms/0EKm2jdk4ZmWV4Pk1

Čítať ďalej...

Nové príbehy (ne)obyčajných ľudí

 

Ivka, Kika, Lucka

Tri priateľky z UNL, ktoré spoločné záujmy priviedli k dobrovoľníctvu.
„Dobrovoľnícka činnosť skutočne nie je len jednostrannou záležitosťou.“

 

Čítať ďalej...

Nastav si svoj kompas

Príď na aprílové diskusie o mobilitách. Vyber si z ponuky mobilít a aktivít pre mladých, zaži niečo zaujímavé, nauč sa niečo nové a aplikuj  skúsenosti v regióne, v ktorom žiješ. 

Čítať ďalej...

ProVol vzdelávanie

116Doprajte si rásť so vzdelávaním ProVol!

Centrum dobrovoľníctva vám ponúka novú príležitosť na vzdelávanie a osobný rast prostredníctvom vzdelávacej série ProVol (Professional Volunteering).

Toto vzdelávanie je určené pre všetkých vás, ktorí pracujete s dobrovoľníkmi, máte záujem rozšíriť  si vedomosti a nadobudnúť nové zručnosti.

Čítať ďalej...

Dobrovoľníctvo seniorov a sieťovanie MVO v Banskej Bystrici

Centrum dobrovoľníctva získalo dotáciu z Mesta Banská Bystrica na projekt dobrovoľníctva seniorov a sieťovanie organizácií, ako nám vyplýva z KPSS mesta Banská Bystrica na roky 2015-2017.

Čítať ďalej...

Zoznamky s dobrovoľníctvom

Rozhodli sme sa pre všetkých záujemcov a záujemkyne o dobrovoľníctvo organizovať pravidelné zoznamky s dobrovoľníctvom. Zoznamky budú bývať vždy posledný utorok v mesiaci.

Čítať ďalej...

Centrum dobrovoľníctva hľadá posily

Ekonomická hodnota dobrovoľnícke práce

csm dotacia 97859ba741Odporúčania pre donorov

Metodika výpočtu a dokladovania ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce bola vytvorená Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií na základe existujúcich zahraničných a slovenských odporúčaní a metodík. Východiská tvorili najmä manuál Medzinárodnej organizácie práce (ILO) zameraný na výpočet ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce, príručky pre žiadateľov o granty EHP a Nórska, údaje Štatistického úradu SR a metodiky European Youth Foundation.

Čítať ďalej...

Výchova k dobrovoľníctvu a dobrovoľnícke programy

Centrum dobrovoľníctva získalo dotáciu z Mesta Banská Bystrica na projekt výchovy k dobrovoľníctvu mladých ľudí a poskytovanie dobrovoľníckych možností vo vlastných dlhodobých programoch, ako vyplýva z PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023 v rámci oblasti „Aktívne mesto".

Čítať ďalej...

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube