Systémové upozornění
Hlavní informace

Vyhlásenie Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií k novele Zákona o dobrovoľníctve

zakon-2 213 160 1 01.1.2016 nadobudol účinnosť Zákon o športe č. 440/2015 Z.z., ktorý súčasne novelizoval Zákon o dobrovoľníctve. V Zákone o dobrovoľníctve doplnil časť dotýkajúcu sa zmluvy o dobrovoľníctve a to tak, že použil tzv. inštitút straty času ako možnosť finančnej úhrady za stratu času „dobrovoľníka" vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v športe. Takto novela zásadným spôsobom narušila základný princíp dobrovoľníctva, ktoré sa vykonáva bez nároku na odmenu, slobodne a vo voľnom čase.

Čítať ďalej...

Dobrovoľníctvo v Europa SC

Dobrovoľnícku obývačku v priestoroch nákupného centra Europa v Banskej Bystrici, ktorú zorganizovalo Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Europa SC v dňoch 18. a 19. februára 2016, zhodnotili pozvané mimovládne organizácie celkom pozitívne, čo nás ako tím Centra dobrovoľníctva naozaj teší, ale aj zaväzuje naše služby na základe spätnej väzby ešte viac zlepšovať.

Čítať ďalej...

Manažment mladých znevýhodnených dobrovoľníkov

V rámci projektu CIVCIL vám ponúkame možnosť zúčastniť sa medzinárodného tréningu Manažmentu mladých znevýhodnených dobrovoľníkov, ktorý organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Tréning je poskytnutý zdarma.

Čítať ďalej...

Zoznámte sa s dobrovoľníctvom v Európa SC

V dňoch 18. a 19. februára budú v Európa SC prebiehať v rámci putovnej výstavy o dobrovoľníkoch aj prezentácie a zoznamky s dobrovoľníctvom, ktorých sa zúčastní niekoľko organizácií aktívne spolupracujúcich s Centrom dobrovoľníctva, a ktoré pracujú s dobrovoľníkmi. Verejnosť bude mať možnosť sa porozprávať s dobrovoľníkmi a ich koordinátormi o dobrovoľníckej práci, motivácii byť dobrovoľníkom a čo dobrovoľníctvo prináša do ich života. 

Čítať ďalej...

European Voluntary Service

Centrum dobrovoľníctva / Volunteer Center (PIC number 939726204) is acredited sending, hosting and coordinating organization for European voluntary service funded by Erasmus+.

We do not currently have any opened call for applications.

Deadline for applications is: -

Čítať ďalej...

Putovná výstava o dobrovoľníkoch v Európa SC

V Banskej Bystrici, v nákupnom centre Európa, bude od 1. do 19. februára prebiehať výstava o dobrovoľníkoch z Banskobystrického kraja.

Čítať ďalej...

Pozvánka na supervízne stretnutie vo februári

Pozývame vás na februárové supervízne stretnutie pre koordinátorov dobrovoľníkov na tému "Vízie a ciele 2016".

Čítať ďalej...

Ako pokračuje service learning na stredných školách

financed bypartners

Študentské projekty service learningu na stredných školách v Banskobystrickom kraji sú úspešne ukončené. Do projektu s názvom SAGODS (Schools as generators of democrative society), ktorého predkladateľom je Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny, sú zapojené 2 slovenské stredné školy - Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová a Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. 

Centrum dobrovoľníctva je partnerom tohto medzinárodného projektu. Service learning je na Slovensku Centrom dobrovoľníctva zavádzaný od r.2005 a ako univerzitný predmet (pri ktorého zrode a akreditácii Centrum stálo) funguje od roku 2013.

Čítať ďalej...

Medzigeneračný dobrovoľnícký program "Hlavičky"

hlavicky orez

Centrum dobrovoľníctva pripravuje medzigeneračný dobrovoľnícky program s názvom „Hlavičky", ktorý prinesie deťom aj seniorom žijúcim v Banskej Bystrici možnosť si navzájom pomôcť. Podstatou dobrovoľníckeho programu bude vzájomné učenie sa – na jednej strane seniori budú doučovať deti, žiakov základných škôl, a na druhej strane deti pomôžu seniorom zvládnuť moderné technológie.

Program nadväzuje na úspešný dobrovoľnícky doučovací program Spojivko, ktorý realizuje Centrum dobrovoľníctva v nízkoprahových komunitných centrách a ktorý má veľmi pozitívnu odozvu u detí aj rodičov.

Čítať ďalej...

Priebežná správa projektu EVSification

picV období 01/01/2015 - 08/31/2016 Dobrovoľnícke centrum v Cluj-Napoca v spolupráci s FERSO - Poľsko a Centrom dobrovoľníctva - Slovensko, realizuje projekt "EVSification". Počnúc bohatými skúsenosťami v oblasti dobrovoľníctva všetkých troch partnerov, a konkrétnejšie, ich odbornej spôsobilosti na riadenie projektov Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), financovaných prostredníctvom programu Erasmus+, si projekt kladie za cieľ prispieť k posilneniu pohybu dobrovoľníkov v týchto troch krajinách prostredníctvom zlepšovania kapacít organizácie, ktoré zahŕňajú dobrovoľníkov, a to najmä v projektoch EDS.

Čítať ďalej...

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube