Systémové upozornění
Hlavní informace

Projekt YALTA

Cieľom projektu YALTA, na ktorom naše Centrum dobrovoľníctva spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Platformou dobrovoľníckych centier, je vytvoriť tandemy alebo tímy mladých nevidiacich/slabozrakých dobrovoľníkov s dobrovoľníkmi, ktorý nie sú zrakovo znevýhodnení. Títo spolu prejdú sériu školení vedených pod ÚNSS, Platformou a študentskou organizáciou pre znevýhodnených zo Slovinska a po školeniach sa budú aktívne zapájať do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu.

V priebehu novembra 2015 – marca 2016 majú zapojené dobrovoľnícke centrá identifikovať a nájsť 8 mladých dobrovoľníkov vo veku 18 – 30 rokov. Títo mladí ľudia budú v roku 2016 vyškolení a potom identifikovaní ako mladí lídri v oblasti integrácie ľudí so zrakovým postihnutím. V období novembra 2016 – augusta 2017 budú v spolupráci so zrakovo znevýhodnenými ľuďmi realizovať série workshopov a aktivít zameraných na integráciu ľudí so zrakovým postihnutím. Od novembra 2016 – do augusta 2017 sa uskutoční sled 10-tich stretnutí mládežníckych dobrovoľníckych seminárov/ stretnutí v štyroch krajoch – Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove. Okrem toho bude mať každá mládežnícka skupina možnosť uskutočniť jednu víkendovku s vlastnou navrhovanou témou.

Trvanie projektu: September 2015 – December 2017

Zapojené dobrovoľnícke centrá: Bratislava, Košice, Nitra, Banská Bystrica

Zapojené centrá ÚNSS: Bratislava, Prešov, Nitra, Banská Bystrica

Projekt je podporovaný programom Európskej únie.

EU-flag-Erasmus- vect POS-BW

Siločiary

Na projekt Siločiary sme spolupracovali s Platformou dobrovoľnícky centier.

Projekt bol zameraný na systematický rozvoj dobrovoľníctva - posilnenie dobrovoľníckych centier a podporu ich spolupráce so samosprávami a VÚC. Platforma všetkým slovenským dobrovoľníckym centrám pomáhala v rámci projektu nadväzovať spoluprácu so samosprávami v mestách, kde sídlia.

V rámci prvej časti projektu dobrovoľnícke centrá nadviazali spoluprácu aj so starostami ďalších miest a obcí vo svojich regiónoch, zorganizovali stretnutia, na ktorých ich informovali o svojich aktivitách a možnej spolupráci, vďaka čomu budú môcť v budúcnosti efektívnejšie ponúkať pomoc dobrovoľníkov a prepájanie dobrovoľníkov aj v týchto menších mestách.

Druhá časť projektu sa týkala blížiacich sa parlamentných volieb. Pred každými voľbami (parlamentnými, regionálnymi aj lokálnymi) v Platforme realizujeme predvolebné prieskumy, v ktorých sa kandidátov a zástupcov politických strán pýtame na ich podporu dobrovoľníctva a postoje k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Výsledky potom zverejňujeme na našich a partnerských webových a FB stránkach, informujeme o nich našich partnerov a verejnosť. V projekte sa pred voľbami zrealizoval aj odpočet vlády v tejto téme (sumár sľubov a ich porovnanie s reálnymi krokmi uskutočnenými počas volebného obdobia), jeho zaslanie vláde a tiež bola pripravená a zrealizovaná komunikácia smerom k politickým stranám so šancou uspieť vo voľbách.

Projekt CIVCIL

civcil

CIVCIL bol projekt Platformy dobrovoľníckych centier, ktorá bola jeho koordinátorom. Na projekte spolupracovali s Dobrovoľníckym centrum v Cluji, RumunskoDobrovoľníckym centrom v Osijeku, Chorvátsko, s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, s Pedagogickým lýceom Gheorghe Sincai v Zalau v Rumunsku a s chorvátskou Iniciatívou ´Citizens Democratic Initiative Project´

Projekt CIVCIL sa zameriaval na zaktivizovanie mladých ľudí so znevýhodnením. Prioritami projektu boli sociálna inklúzia, resp. začlenenie mladých ľudí so znevýhodnením do spoločnosti prostredníctvom dobrovoľníctva a uznanie kompetencií a zručností nadobudnutých, ktoré v dobrovoľníctve získajú. To sa uskutočnilo vďaka vytvoreniu a adaptovaniu online nástrojov, ktoré potvrdzujú kompetencie získané z dobrovoľníctva a umožňujú ich využitie pri hľadaní zamestnania. Na Slovensku takýto nástroj Platforma vytvorila v roku 2014 - D-zručnosti pre zamestnanie. Partnerom v Chorvátsku a v Rumunsku umožnil tento projekt vytvoriť online nástroje adaptované na ich podmienky v ich krajinách. Spoločne tiež vytvorili európsku stránku, kde predstavili nástroje existujúce v našich a iných európskych krajinách.

Druhou časťou projektu bolo vytvorenie osnov a tréningových materiálov, ale aj samotná realizácia tréningov manažmentu dobrovoľníkov zameraných na mladých ľudí so znevýhodnením. Tieto tréningy mali za cieľ vyškoliť organizácie pre prácu s ľuďmi s určitou formou znevýhodnenia a následné aktivizovanie tejto skupiny ľudí ako dobrovoľníkov.

Očakávaným výsledkom projektu nebolo len samotné zapojenie mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva, ale aj zvýšenie kvality manažmentu mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením v organizáciách a propagácia dobrovoľníctva v krajinách participujúcich na projekte.

Obdobie projektu: Marec 2015 - Február 2017

Projekt je podporovaný programom Európskej únie.

EU-flag-Erasmus- vect POS-BW

Pozvánka na decembrovú supervíziu

Pozývame na decembrovú supervíziu:

Čítať ďalej...

Hlasujte za najzaujímavejšiu aktivitu Týždňa dobrovoľníctva 2015

Vybrali sme pre vás 6 najzaujímavejších aktivít z celého regiónu, ktoré sa konali počas Týždňa dobrovoľníctva 2015. Teraz je na vás, aby ste zahlasovali za tú, ktorá je najlepšia podľa vášho názoru. Najlepšia aktivita bude ocenená ako najlepší projekt Týždňa dobrovoľníctva cenou Srdce na dlani.

 

1. Farebná ulička Banskobystrického okrášľovacieho spolku

Farebnej uličke v Banskej Bystrici sa dostalo veľa mediálnej pozornosti, a nie neprávom. Krížna ulica dostala vďaka dobrovoľníkom novú tvár. Dobrovoľníci namaľovali steny budovy, odstránili tak nepekné grafity a zamaľovali dlažobné kocky chodníka farbami. Do projektu zapojili aj zamestnancov Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, ktorej nadácia im venovala na projekt financie. Druhým krokom bola street-artová maľba siluety Banskej Bystrice, ktorá má za cieľ hlavne zamedziť ďalšiemu znehodnocovaniu steny. Kresbu realizoval street umelec Cheko z Mexika, ktorého kresby môžete obdivovať aj v Mestskom parku na peticiach verejného osvetlenia.

 koláč resize

 

2. Oprava vidieckeho domčkeka v Brehoch, OZ Brežan

Organizátori z OZ Brežan sa pustili do opravy viac ako 200-ročného domu známeho aj pod názvom Fabkov dom. Je to tradičná slovenská stavba z hliny, kameňa a strecha je zo slamy. Dobrovoľníci neváhali a denne sa zišlo takmer desať párov šikovných a zručných rúk. Postupne sa vynovili steny, upravili okolie domu a menších úprav sa dočkal aj interiér. Fabkov dom dostal novší a pohľadnejší šat, ktorý zachováva slovenskú históriu pre ďalšie generácie v reálnej a nie virtuálnej podobe. OZ Brežan má v pláne z domu vytvoriť múzeum ľudovoumeleckých predmetov z pôjdov a povál miestnych obyvateľov, ktoré zachová kus histórie obce Brehy do budúcna pre mladšie generácie.

 koláč2

 

3. Upratovanie knižnice, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa rozhodla, že potrebuje upratať svoje knižky. Dobrovoľníci pracovali v sklade a v oddelení literatúry pre deti a mládež pod dohľadom odborných pracovníkov, kde čistili regále, presúvali a zakladali knihy do abecedy. Prác sa zúčastnilo13 dobrovoľníkov a odpracovali spolu 26 hodín.

 do 4

 

4. Príď nám pomôcť s poškolákom, Komunitné centrum Úsmev ako dar

Spolu s deťmi zo znevýhodneného prostredia, ktoré navštevujú 1.stupeň základnej školy sa na klubev Komunitnom centre Úsmev ako dar stretávajú každý utorok, stredu a štvrtok po škole. Počas Týždňa dobrovoľníctva ale navyše spolu s deťmi a pod vedením našich zaškolených kolegov vyrábali montessori pomôcky z oblasti kozmickej výchovy. Super nápad!

 KC Usmev ako dar resize

 

5. Keď práca vonia levanduľou, o.z. Dlaň

200 sadeníc levandule sa rozhodli vysadiť dobrovoľníci s jedinečným cieľom. Projekt „Keď práca vonia levanduľou" je dielom OZ Dlaň, DSS Slatinka a OZ kRaj a asi 50 dobrovoľníkov. V rámci tohto projektu sa vytvára priestor pre ľudí so ZP na získavanie pracovných zručností, príjemné trávenie voľného času pri práci v záhrade, ale aj potencionálna možnosť do budúcnosti na zriadenie chránenej dielne, ktorá by mohla vyrábať výrobky z levandule. Klienti DSS ju budú môcť neskôr spracovávať v rámci pracovnej terapie a vyrábať z nej rôzne výrobky.

Brigáda 11

 

6. Olympiáda pre každého, DSS Ladomerská Vieska

DSS Ladomerská Vieska zorganizovalo športové podujatie Olympiáda pre každého so zbojníckou tematikou. Na zbojnícke pasovačky prišli klienti z 12 zariadení sociálnych služieb na strednom Slovensku. Pridali sa aj študenti tretieho ročníka Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom. Podujatie bolo aj o kolektívnej spolupatričnosti klientov. Športové hry nevnímali len ako fyzický dril, ktorý má vyústiť do získania prvenstva, ale cieľom bolo ukázať správanie sa klientov, vnímanie zodpovednosti za kolektív, snaha pristupovať k jednotlivým disciplínam s dodržaním pravidiel fair play. Klienti si zasúťažili v rôznych športových disciplínach ako napr. brodenie búrlivej rieky, dobytie hradu, skrotenie koňa, zabavili sa na kultúrnom programe a v rámci pracovných dielní odprezentovali svoju ručnú tvorbu.

DSS Ladom Vieska resize

 

Hlasovať môžete ONLINE TU.

Viete o niekom, kto má srdce na dlani?

srdce na dlani

desať rokov spolu s vami pravidelne oceňujeme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z celého banskobystrického kraja, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo. Vďaka vám, ktorí nominujete výnimočných ľudí na toto ocenenie, o nich vieme a môžeme im takýmto spôsobom verejne poďakovať.

Udeľovanie ocenení pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky "Srdce na dlani 2016" sa tohto roku uskutoční 5. decembra 2016. 

Je teda najvyšší čas na zasielanie vašich nominácií, aby komisia stihla vybrať kandidátov a my pre nich a pre vás všetko pripraviť. Tešíme sa na vaše nominácie!

Čítať ďalej...

DSS Senium na Jilemnického ulici získalo titul Dobrá duša

Jedenásti stáli dobrovoľníci sa starajú o atraktívne vypĺňanie voľného času seniorov a takisto aj o úpravu okolia zariadenia.

Štvrtý ročník projektu Dobrá duša pozná už svojich víťazov. Tento projekt hľadá a odmeňuje ľudí, nezištne pomáhajúcich tým, ktorí potrebujú pomoc. Jeho cieľom je podporovať seniorov, aby sa aktívne zapájali do života v komunite, pomáhali ostatným rovesníkom a získavali tak nový zmysel života.
Titul Dobrá duša môže získať nielen dobrovoľník, ale aj domov sociálnych služieb (DSS), ktorý vytvára dobrovoľníkom čo najlepšie podmienky a pripravuje programy, v ktorých si vedia nájsť svoje uplatnenie. Medzi tohtoročnými ocenenými je i DSS SENIUM na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici, ktorému vo štvrtok (8.10.) odovzdajú ocenenie.

Čítať ďalej...

Pozvánka na medzinárodný tréning v Selciach pri Banskej Bystrici

Ponúkame Vám jedinečný medzinárodný tréning spojený s následným mentoringom, ktorý je určený pre zástupcov organizácií s akreditáciu pre EDS v rámci celého Slovenska, ale aj pre tie organizácie, ktoré sa plánujú akreditovať v najbližšom období.
Ak máte záujem, neváhajte a pošlite nám vyplnenú prihlášku do 10.10.2015.

Čítať ďalej...

Naučme sa spolu

Cieľom projektu bolo posilnenie zraniteľných skupín rómskych detí žijúcich v sociálne vylúčených komunitách. Podstatou projektu bola implementácia dobrovoľníckych doučovacích programov pre deti z rómskych komunit v dvoch nízkoprahových komunitných centrách v meste Banská Bystrica. Doučovacie programy fungujú na princípe jeden na jedného, t.j. 1 dobrovoľník sa venuje 1 dieťaťu pravidelne minimálne raz týždenne. Prínosom projektu pre cieľovú skupinu rómskych detí bolo posilnenie ich kapacít a návykov v oblasti pravidelnej prípravy do školy, zlepšenie študijných výsledkov detí a eliminácia predčasného ukončenia základnej školskej dochádzky, opakovania ročníkov či preradenia na špeciálnu základnú školu. Účasťou v programe dieťa získavalo tiež motiváciu učiť sa, pozitívny vzor a v neposlednom rade získalo veľkého kamaráta a priateľský vzťah. Projekt sa realizoval vo vzájomnej spolupráci Centra dobrovoľníctva a mesta Banská Bystrica, ktoré je zriaďovateľom komunitných centier. Súčasťou projektu bola aj tvorba minimálnych štandardov implementácie doučovacích programov, ktoré umožnia implementáciu doučovacích programov v budúcom období aj v iných organizáciách a lokalitách.

Projekt sa realizoval od 15.9.2015 do 30.4.2016.

Projekt Naučme sa spolu bol podporený sumou 4.956,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Naučme sa spolu je posilnenie zraniteľných skupín.


Koordinátorkou projektu je Betka Brozmanová Gregorová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.eeagrants.org
www.osf.sk
www.eeango.sk

 eea logo bez linky     logo osf 500x192px RGB SK

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway
Co?financed by the State Budget of the Slovak Republic

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Za jedno lano

Zámerom projektu Za jedno lano bolo skvalitniť a rozšíriť implementáciu intervenčných dobrovoľníckych programov Opri sa o mňa, Spojivko a Môj svet je tvoj zameraných na riešenie problémov detí súvisiacich s ich špecifickými potrebami a ich rodinným a sociálnym prostredím. Prostredníctvom dobrovoľníckych programov rozvíjame osobnosť dieťaťa, reflektujeme na špecifické potreby detí, rozvíjame zručnosti detí odkomunikovať svoje potreby a rozvíjame efektívne spôsoby spolupráce a sieťovania medzi deťmi, rodičmi, učiteľmi a dobrovoľníkmi. Prostredníctvom skvalitnenenia a rozšírenia implementácie dobrovoľníckych programov umožňujeme zväčšenie dosahu programov na nové deti, nových dobrovoľníkov/-čky a ďalšie organizácie v regióne BB. Prepájame silu pomoci ťahajúc za "jedno lano" s deťmi, rodičmi, dobrovoľníkmi a ďalšími dospelými, ktorí sú súčasťou života dieťaťa v záťažovej situácii.

Čítať ďalej...

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube