Systémové upozornění
Hlavní informace

Od vzniku podporilo Centrum dobrovoľníctva, n.o. viacero subjektov. Za posledné tri roky ďakujeme hlavne týmto našim partnerom a donorom.

 • Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Komunitnej nadácii Zdravé mesto Banská Bystrici
 • Mestu Banská Bystrica
 • Banskobystrickému samosprávnemu kraju - VÚC
 • Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Slovenskému inštitútu mládeže Iuventa
 • Erazmus+
 • Európskej dobrovoľníckej službe /Európskemu zboru solidarity
 • spoločnosti Nebotra s.r.o.
 • Nadácii pre deti Slovenska
 • Nadácii Slovenskej sporiteľne
 • Nadácii Ekopolis, Karpatskej nadácii a Nadácii otvorenej spoločnosti, ktoré administrujú podporný program Active Citizens Fund

Podporovateľov vždy v aktuálnom kalendárnom roku si môžete pozrieť v spodnej časti našej webstránky.

Mesto Banská Bystricalogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbUMBZdravé mesto Active citizens fund4xlogoNDS1200pxLogoHD1200pxBBSK cbEZS čb

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube