Akreditované školenie Manažmentu dobrovoľníkov v termíne 21.-24.11.2016, ktoré organizujeme spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Toto školenie je posledné tohtoročné akreditované školenie pre koordinátorov dobrovoľníkov.

Seminár a konferencia Service learningu v termíne 9.11.2016. Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o nové metódy výchovy k dobrovoľníctvu, najmä pre učiteľov.

Pravidelné popoludňajšie Supervízne stretnutie pre koordinátorov/ky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s názvom "(n)asertivita" v termíne 7.11.2016. Po supervízii organizujeme ako poďakovanie pre koordinátorov aj čaj o piatej - neformálne stretnutie pri čaji, koláčiku a drobnom poďakovaní za prácu koordinátorov.