V druhej časti školenia sme sa podrobnejšie pozreli hlavne na to, čo všetko patrí do portfólia našej organizácie a ako môžu naše know-how Infobody využiť aj pre svoj rast.  Niektorí koordinátori a koordinátorky totiž zastávajú túto rolu pomerne krátko, preto sme sa ich snažili čo najviac zasvätiť do úloh a tém, ktorým sa venujeme my a tiež ktoré pomáhajú rozvíjať dobrovoľníctvo vo svojom okolí. Hlbšie sme sa pozreli aj na dobrovoľníctvo v odľahlejších kútoch kraja a v príjemnej neformálnej atmosfére sme nabrali nové inšpirácie a podnety. Preškolenie Infobodov o dobrovoľníctve sme mohli zrealizovať vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj Slovenského inštitútu mládeže Iuventa, ktorá administruje program SLUŽBY MLADÝM.