LŠ SL obrDobrovoľníctvo a účasť na dobrovoľníckych aktivitách je v modernej spoločnosti fenomén, ktorý prispieva k zdravým a pozitívnym vzťahom medzi jej členmi. Karanténna situácia na Slovensku priniesla nové výzvy, zviditeľnila potreby rôznych cieľových skupín a otvorila nové dobrovoľnícke príležitosti. Do dobrovoľníckych aktivít sa zapojili dospelí, pracujúci, študenti, študentky aj celé skupiny. Práve účasť na dobrovoľníckych aktivitách prináša pre všetkých zúčastnených množstvo benefitov. Aktivity a vzťahy budované v komunite produkujú nové vedomosti, majú vplyv na osobný rozvoj a motivujú k ďalšiemu učeniu sa. Ako zužitkovať tieto skúsenosti ďalej?

V service learningu spájame zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním.

Service learning je chápaný ako vyučovacia a učebná stratégia, ktorá prepája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Metódu service learningu dlhodobo podporujeme v Centre dobrovoľníctva. Od roku 2015 sa doň zapojilo niekoľko základných a stredných škôl v našom kraji.

Letná škola service learningu je zameraná na porozumenie výchovy a vzdelávaniu detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Tiež na praktické kroky implementácie service learningu do formálneho vzdelávania.

Na Letnej škole ponúkame:

  • návod ako dobrovoľníctvo začleniť do vzdelávania (napr. do konkrétneho predmetu)
  • ako si nastaviť vzdelávacie ciele
  • ako do celého procesu zapojiť žiakov a študentov tak, aby ich to bavilo
  • ako podporiť vzdelávanie využitím metód reflexie

Letná škola service learningu je akreditované vzdelávanie, po splnení podmienok (absolvovanie vzdelávania a splnenie zadaných úloh) získajú účastníci a účastníčky certifikát. Školenie prebieha interaktívnou formou s využitím množstva metód neformálneho vzdelávania.

Letná škola service learningu sa koná 25. – 27. augusta 2020 v Banskej Bystrici.

Cena za celé vzdelávanie je symbolických 10 €, najmä vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Prihlasovanie je možné do konca júna 2020 prostredníctvom formulára tu.