Systémové upozornění
Hlavní informace

2013

Learn and serve for your community!

V dňoch 22.-29. apríl 2013 sa v Selciach pri Banskej Bystrici stretlo 22 pracovníkov a pracovníčok s mládežou, odborníkov a odborníčok z tretieho sektora a pedagogických pracovníkov a pracovníčok na intenzívnom medzinárodnom tréningu s názvom Learn and serve for your community, aby sa naučili navrhovať a realizovať projekty na princípe service learning. Tréning bol súčasťou rovnomenného projektu, ktorého cieľom je dosiahnuť lepšie porozumenie v oblasti aplikácie metódy service-learning.

Service-learning je metóda, ktorá je veľmi dobre známa v západnej Európe a USA, kde je zapojenie sa do komunitných projektov povinnou súčasťou formálneho vzdelávania. Service-learning je aktívna participácia v procese učenia a jedným z najefektívnejších spôsobov aktívneho učenia. Prostredníctvom tréningu, ktorý sme organizovali, získali účastníci a účastníčky kompetencie pre úspešnú realizáciu projektov založených na princípoch service-learning v prospech riešenia problémov lokálnych komunít a rozvoja kompetencií dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Tréning pozostával zo série sekcií, ktoré sú zamerané na kroky a metodiku service-learning, prínosy service-learning, dôležitosť reflexie v service-learning, trendoch v tejto oblasti a občianskej angažovanosti v priebehu štúdia. Účastníci a účastníci veľa získali aj z teambuildingových cvičení, práce v skupinách, riešenia prípadových štúdií a diskusií. Mali mať tiež možnosť dozvedieť sa viac o kontexte neziskového sektora v Banskej Bystrici prostredníctvom návštevy 3 miestnych neziskových organizácií.

Ak chcete získať viac informácií o tréningu alebo získať prístup k niektorým z učebných materiálov, kontaktujte Centrum dobrovoľnícta na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kontaktná osoba Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Projekt Learn nad serve for your community! bol podporený Európskou komisiou prostredníctvom programu Mládež v akcii.

- - -

2012

Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov,

ktorý sa zrealizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. ITMS kód: 27140130087.

Aktivity, ktoré boli zrealizované subdodávateľsky a prebiehali priebežne počas doby trvania projektu, zahŕňali 27 druhov školení (anglický a nemecký jazyk, komunikačné zručnosti, manažment času, riešenie konfliktov, IKT školenia a pod). Vzdelávacích aktivít sa zúčastnilo celkovo 51 zamestnancov občianskeho združenia a dobrovoľníkov pracujúcich pre občianske združenie na základe dobrovoľníckych zmlúv.

Absolvovaním vzdelávacích aktivít si dobrovoľníci zvýšili úroveň jazykových, odborných, manažérskych a IKT zručností, potrebných pre výkon svojej činnosti. V rámci projektu bol zároveň vytvorený elektronický vzdelávací systém, určený pre účastníkov projektu na vylepšovanie znalostí v oblasti cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk).

Neustále zlepšovanie zručností a vytvorenie systému vzdelávania zvyšuje odbornosť pri poskytovaní služieb v oblasti sociálnej práce a tým prispieva k zvyšovaniu kvality poskytnutej služby ako celku. Z hľadiska zamerania projektu môže byť tento v modifikovanom rozsahu realizovateľný v ktorejkoľvek organizácií a inštitúcií.
V rámci realizácie projektu teda boli vytvorené nasledovné výstupy:

51 úspešne vyškolených osôb,
4 hlavné oblasti vzdelávania,
27 druhov zrealizovaných školení,
1 jazykový on-line vzdelávací portál.
Na realizáciu projektu bol občianskemu združeniu schválený príspevok vo výške 215.155 EUR. Aktivity projektu prebiehali od októbra 2010 do júna 2012 v rámci Banskobystrického kraja, konkrétne v Banskej Bystrici. V rámci projektu neboli vytvorené partnerstvá.

Viac informácií o projekte sa dozviete na samostatnom portáli www.portal.centrumdobrovolnictva.sk

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube