Systémové upozornění
Hlavní informace

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť záujem a zapájanie sa mladých ľudí a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do dobrovoľníckych aktivít, ktoré im zabezpečia kompetencie potrebné pre ich úspešné uplatnenie sa v spoločenskom a pracovnom živote.

Primárnou cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia a mladí ľudia s nedostatkom príležitostí vo veku 15 – 30 rokov v Banskobystrickom regióne.

Sekundárnou cieľovou skupinou boli pracovníci/pracovníčky s mládežou v organizáciách v BBSK a tiež učiteľky/učitelia na stredných školách BBSK.

V projekte sme zrealizovali niekoľko navzájom prepojených aktivít:

Projekt bol podporený Ministersvom školstva, vedy, výskumu a športu čiastkou 24 972€ a jeho realizácia prebehla v období 05-12/2014.

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube