Systémové upozornění
Hlavní informace
Konferencia "Je dobrovoľnícto cesta k zamestnaniu?" a jej výstupy
19.9.2014

V našej fotogalérii si môžete pozrieť fotografie z medzinárodnej konferencie "Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?", ktorú sme v Banskej Bystrici realizovali v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií 10. septembra. Výstupy z nej, materiály na stiahnutie a všetky bližšie informácie nájdete na: http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-36/1428-Zaverecna-konferencia.html. Prečítajte si aj zaujímavý článok o jednej z našich zapojených dobrovoľníčok: http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100323/1423317/

spolocna foto

Pozrite si podrobný program a prečítajte si informácie o speakroch. Stretneme sa 10.9.2014 v Banskej Bystrici!
4.9.2014

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Pozvánka pre novinárov - tlačová konferencia v rámci medzinárodnej konferencie "Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?
2.9.2014, Banská Bystrica

Srdečne vás pozývame na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v rámci realizácie medzinárodnej konferencie v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, na Lazovnej ulici 9, dňa 10.9.2014 o 13:00. Medzinárodná konferencia je vyvrcholením dvojročného pilotného projektu Volwem. Viac informácií sa dočítate po kliknutí na POZVÁNKU.

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu "Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?"
15.7.2014, Bratislava/Banská Bystrica

V mene Centra dobrovoľníctva vás všetkých srdečne pozývame na konferenciu pod názvom „Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?", ktorá sa uskutoční 10. septembra 2014 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie je prezentovať príklady dobrej praxe v oblasti dobrovoľníctva, ktoré vedú k podpore zamestnateľnosti a vytvoriť priestor pre diskusiu zástupcov neziskových organizácií, akademickej pôdy, verejnej správy, zamestnávateľov a dobrovoľníkov o možnostiach rozvoja a uznávania zručností získaných v rámci dobrovoľníctva.

Konferencia bude simultánne prekladaná z/do anglického jazyka a je súčasťou projektu VOLWEM – Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu, podporeného zo zdrojov Európskej komisie. Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 30.8.2014.

Neváhajte a príďte. Program je nastavený tak, aby zaujal nielen zástupcov organizácií, ale i samotných dobrovoľníkov.

Tešíme sa na vás!

 

Publikácia "Skúste to inak odteraz k dispozícii aj v anglickom jazyku
25.6.2014, Banská Bystrica

Pokiaľ pracujete s dobrovoľníkmi aj zo zahraničia, ste otvorení spoluprácam a radi by ste implementovali výstupy získané z našich poznatkov, nech sa páči, odteraz je k dispozícii príručka aj v anglickom jazyku.

 

Do pilotného projektu zapojíme posledných dobrovoľníkov
13.5.2014, Banská Bystrica

Piltoný projekt Volwem, ktorého realizácia prebieha od jesene 2012 už toto leto vyvrcholí zapojením posledných dobrovoľníkov. Pokiaľ máte záujem sa doň ako nezamestnaný dobrovoľník zapojiť, neváhajte a využite príležitosť! Niektorí dobrovoľníci si už aj vďaka skúsenostiam a kontaktom získaným prostredníctvom projektu našli prácu.

 
O čom je dobrovoľníctvo? Napríklad aj o tomto! Inšpirujte sa :-)
28.2.2014, Bratislava/Banská Bystrica

Nielen nezamestnaní dobrovoľníci venujú svoj a čas a energiu dobrým veciam. Prečo to robia? Možno Vám na to odpovie nasledujúce video, ktoré pripravili naši priatelia z Bratislavy. A možno Vám pomôže definitívne sa rozhodnúť :-)
https://www.youtube.com/watch?v=_d2FOS9BcBw

Publikácia "Skúste to inak" je na svete!
17.2.2014, Banská Bystrica

V súvislosti s realizáciou projektu sme pilne pracovalii a naďalej pracujeme i na metodických podkladoch. V týchto dňoch uzrela svetlo sveta metodika venovaná hlavne organizáciám so záujmom pracovať s nezamestnanými dobrovoľníkmi. V rámci transferu inovácií od partnerov z Čiech a Škótska sme prispeli našimi špecifikami a zákutiami práce s dobrovoľníkmi a vypracovali publikáciu použiteľnú v našich slovenských podmienkach, ktorá snáď inšpiruje množstvo ľudí a pomôže im získať dôležité informácie o dobrovoľníctve nezamestnaných na Slovensku. Na stiahnutie ju nájdete TU.

Rok 2013 v projekte Volwem
17.12.2013, Banská Bystrica

Milí priatelia,
v uplynulom roku sme veľa a pilne pracovali, a to nielen my, ale i naši dobrovoľníci. V rámci projektu sa nám ich do Vianoc zapojilo do programu celkovo 9. Niektorí si počas svojej dobrovoľníckej stáže našli prácu, iní vycestovali, alebo stále pokračujú, no a niektorí náš program aj úspešne ukončili. V prevažnej väčšine prípadov hodnotia dobrovoľníci svoju stáž pozitívne, vzhľadom k zlepšeniu zručností – či už takzvaných „mäkkých" (napr. komunikačné, prezentačné, riešenie konfliktov, časový manažment a podobne), alebo v odborných zručnostiach (ovládanie základov účtovných programov, ovládanie programov a princípov pre tvorbu projektov, príprava aktivít pre deti a mládež, tvorivé dielne pre klientov sociálneho zariadenia, múzea a podobne...).

Veľmi sa tešíme, že projekt prináša možnosti nezamestnaným dobrovoľníkom a tiež, že svojím spôsobom prispieva k zvýšeniu ich zamestnateľnosti.

Pokračujeme i v roku 2014 a tešíme sa na spoluprácu! ;-)

Spolupráca s UPSVaR v Banskej Bystrici odštartovala
8.8.2013, Banská Bystrica

Na stretnutí sme odborníkom na úrade práce predstavili metodiku "Skúste to inak" (pôvodne Vítej! z Česka), vďaka ktorej budú vedieť nezamestnaným ľuďom ponúknuť dobrovoľníctvo ako istú formu praxe. Po konzultáciách o možnostiach pre uchádzačov, ako aj o potenciáli projektu Volwem sa veľmi tešíme odštartovanej spolupráci.

Začiatkom septembra spoločne zorganizujeme aj informačné stretnutie/školenie o princípoch a cieľoch projektu Volwem pre ďalších pracovníkov úradu a následne spoločené informačné podujatie priamo pre záujemcov o dobrovoľníctvo z radov nezamestnaných.Prvé dve dobrovoľníčky už pomáhajú v Komunitnej nadácii Zdravé mesto

Prvé dve dobrovoľníčky už pomáhajú v komunitnej nadácii Zdravé mesto
7.8.2013, Banská Bystrica

Dobrovoľníčky Zuzka a Lucka sa o projekte Volwem dozvedeli sprostredkovane, pričom možnosť participácie na ňom ich veľmi zaujala. Jedna z nich je čerstvou absolventkou, ktorá uvíta akúkoľvek možnosť získania praxe a práve forma dobrovoľníctva ju veľmi oslovila. Druhá dobrovoľníčka si prácu nevie nájsť už dlhšie a teší sa z možnosti spoznať nových ľudí, byť užitočná a naučiť sa niečo nové.

Po úvodnom stretnutí priamo v Komunitnej nadácii Zdravé mesto, kde im Idka ponúkla možnosť dobrovoľníckej stáže v rámci projektu Volwem, bola v ruka v rukáve.

Dievčatám držíme palce!

zuzka lucka idka

Na fotografii zľava: Idka (Komunitná nadácia Zdravé mesto), dobrovoľníčky Zuzka a Lucka.

2. medzinárodné stretnutie partnerov projektu Volwem
24.-25.4.2013, Stirling, Škótsko

Ďalším krokom pre úspešnú realizáciu projektu a prenos metodík, bolo naše druhé, veľmi dôležité medzinárodné stretnutie, ktoré hosťovala škótska organizácia Volunteer Development Scotland (VDS) v Stirlingu. Zúčastnili sa ho zástupcovia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, Prešovského dobrovoľníckeho centra a Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

skotsko 5

Počas dvoch pracovných dní sa účastníci zo Slovenska detailne oboznámili so systémom uznávania neformálneho vzdelávania, ktorý v Škótsku existuje už od roku 2009 pod názvomV-Skills for Employability.

Systém umožňuje zozbierať informácie a dôkazy o zručnostiach, ktoré dobrovoľníci získali počas svojej dobrovoľníckej činnosti a získať za ňu tzv. Employability Award. Tento doklad potvrdzuje, že dobrovoľník počas svojej činnosti získal tzv. mäkké zručnosti (sem patria napríklad komunikačné zručnosti, zručnosti potrebné pre prácu v tíme, schopnosť seba-riadenia, riadenia času a podobne), ktoré sú pre zamestnávateľov veľmi dôležité. Takýto doklad je dôležitý najmä pre dobrovoľníkov, ktorým chýba formálne vzdelávanie, sú dlhodobo nezamestnaní alebo nikdy nepracovali.

Systém V-Skills for Employability partneri následne pod názvom D-zručnosti pre zamestnanie prenesú na Slovensko a v praxi overia. Systém sa bude overovať v Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom regióne v spolupráci s úradmi práce a organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi.

skotsko 7

Úlohou Úradov práce bude prepájať nezamestnaných ľudí s Dobrovoľníckymi centrami v regiónoch a odporúčať dobrovoľníctvo ako alternatívnu činnosť pre ľudí, ktorí sa dlhodobo nevedia zamestnať a vidia potrebu rozvíjať vlastné zručnosti.

Organizácie, ktoré budú s týmito dobrovoľníkmi v regiónoch priamo pracovať, budú na prácu s touto cieľovou skupinou vopred pripravené. Dobrovoľnícke centrá budú jednak pripravovať organizácie na túto prácu a prepájať nezamestnaných ľudí ochotných dobrovoľníčiť s organizáciami, ale tiež získavať spätnú väzbu od organizácií aj dobrovoľníkov a pilotne na dobrovoľníkoch odskúšať systém D-zručnosti pre zamestnanie ako spôsob uznávania zručností, ktoré vďaka dobrovoľníctvu nezamestnaní dobrovoľníci získali.

Okrem práce na projekte a zoznamovaniu sa so systémom V-Skills mali zástupcovia partnerských organizácií možnosť navštíviť dve dobrovoľnícke centrá v Škótsku – v Stirlingu a Edinburghu, diskutovať s jej zástupcami a získať novú inšpiráciu pre svoju prácu na Slovensku.

Viac fotografií zo stretnutia v Škótsku nájdete TU.

1. národné stretnutie k projektu VOLWEM
21. februára 2013, Bratislava

V slnkom zaliatej januárovej Bratislave sme sa zišli v zostave: Jana Andreasová a Beáta Dvořáková (Nitrianske centrum dobrovoľníctva), Jana Matejzelová (Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica), Alžbeta Mračková (Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií), Alžbeta Brozmanová Gregorová (Univerzita Mateja Bela), Jozef Rabatin (Dobrovoľnícke centrum Košického kraja), Juliana Hajduková (Prešovské dobrovoľnícke centrum).

Na našom prvom spoločnom národnom stretnutí sme veľa pracovali - vymýšľali a plánovali. Pozoronsť sme upriamili na problematiku nových slovenských názvov pre metodiky V- skills a metodiku Vítej, taktiež sme vyšpecifikovali, akým spôsobom budú prebiehať úvodné školenia pre pracovníkov úradov práce, pre dobrovoľnícke organizácie a pre samotných dobrovoľníkov, ktorí sú nezamestnaní.

Venovali sme sa aj otázkam prípravy kompetenčného rámca pre dobrovoľníkov, akreditačnej komisii k V-skills.

V súčasnosti pracujeme na množstve podkladov potrebných pre našu ďalšiu prácu pri realizácii projektu. O ďalších krokoch a úspechoch vás budeme priebežne informovať.

1. medzinárodné stretnutie k projektu Volwem
26.-28.11.2012, Ústí nad Labem, Česká republika

Projekt Volwem (Volunteering-way to employment), v preklade: Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu, sa v Centre dobrovoľníctva naplno rozbehol v októbri 2012, kedy u nás začala, ako jeho koordinátorka, pracovať Janka.

Spoločne sme sa zúčastnili 1. medzinárodného stretnutia partnerov v Ústí nad Labem v dňoch 26.-28.11.2012.

usti 2

V dobrovoľníckom centre na ulici Prokopa Diviše sa v utorok ráno stretli zástupcovia všetkých partnerov projektu: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Alžbeta Brozmanová Gregorová, Miroslav Žabka), Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Bratislava (Alžbeta Mračková), Volunteer development Scotland (Eliane Reid, Grace Martin, Adrian Murtagh), Dobrovoľnícke centrum, Ústí nad Labem (Lenka Černá), Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica (Jana Matejzelová), Prešovské dobrovoľnícke centrum (Michaela Skybá), Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (Dominika Hradiská), Komunitné centrum, Nitra (Jana Andreasová).

Hmlisté a sychravé ráno vystriedalo milé privítanie Lenky Černej, horúca káva ihneď povzbudila a navodila tú správnu, príjemnú pracovnú atmosféru.

Dvojdňové stretnutie sa zameralo na témy popisu a objasnenia jednotlivých častí projektu, na vytvorenie akčného plánu a na konkretizovanie časového harmonogramu projektu v rámci jednotlivých aktivít. Spoločne sme naplánovali viacero dôležitých postupov. Podstatné bolo ujasnenie si, ako bude prebiehať šírenie informácií o aktivitách, ako bude projekt vyhodnocovaný, aké budú spôsoby komunikácie v projekte, jeho dokumentácia. V druhom dni účastníci absolvovali tréning v metodike Welcome, ktorý viedla Lenka Černá, aby následne, po návrate domov mohli pracovať na prenose a prispôsobení tejto metodiky v slovenských podmienkach, s prihliadnutím na regionálne odlišnosti.

Viac fotografií z 1. medzinárodného stretnutia v Ústí nad Labem nájdete TU.

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube