Systémové upozornění
Hlavní informace

zahrada divadlo

V projekte Záhrada vystupovalo Centrum dobrovoľníctva ako partner. Pojekt realizovala Záhrada – Centrum nezávisej kultúry v Banskej Bystrici v spolupráci s ďalším partnerom, ktorým bolo Divalo z Pasáže.

Cieľom bolo zvýšiť mieru zapojenia sociálne vylúčených ľudí do aktívneho spoločenského života, posilniť ich kompetencie pre zamestnateľnosť a zvýšiť verejné povedomie o problémoch znevýhodnených skupín (mladí nezamestnaní ľudia, Rómovia, zdravotne znevýhodnení). Projekt vychádzal z kombinácie kontinuálneho fungovania partnerskej spolupráce, aktivít kultúrneho programu, komunitného rozvoja a neformálneho vzdelávania. Výstupmi projektu boli: dobrovoľnícky program, metodiky k tréningom, ich realizácia a prevádzka dielní pre zúčastnené i nové cieľové skupiny.

Výška nenávratného finančného príspevku: 59.774 €

Cieľ projektu:
Prostredníctvom vhodne smerovanej prevádzky komunitného a kultúrneho centra v Banskej Bystrici zvýšiť mieru zapojenia sociálne vylúčených ľudí do aktívneho spoločenského života, posilniť ich kompetencie pre zamestnateľnosť a zvýšiť verejné povedomie o problémoch znevýhodnených skupín.

Hlavné výstupy projektu:

 • 1 zrekonštruovaná skolaudovaná budova;
 • 2 dobrovoľnícke programy (Záhrada a Divadlo z Pasáže);
 • 2 metodiky k tréningu (Kompetencie pre zamestnateľnosť a Komunitné líderstvo);
 • 1 tréning (20 ľudí) pre zlepšenie prístupu ľudí, ohrozených chudobou, k práci;
 • prevádzka 3 dielní;
 • 38 kultúrnych programov, prispievajúcich k tejto inklúzii, na ktorých sa zúčastní najmenej 1000 návštevníkov;
 • 32 komunitných programov, prispievajúcich k spoločenskej inklúzii zraniteľných skupín;
 • 6 vyškolených komunitných lídrov;
 • 1 rozvojová stratégia organizácie;
 • 2 vytvorené pracovné miesta pre ľudí zo zraniteľných skupín.

Tento projekt bol financovaný z programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Program realizuje Nadácia Ekopolis s partnermi.

Viac informácií: http://www.zahradacnk.sk/projekt-zahrada

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube