Systémové upozornění
Hlavní informace

knzm logo

Projekt reflektuje na potrebu vytvárania povedomia o nových prostriedkoch komunikácie zameraných na zvyšovanie atraktivity dobrovoľníctva, ako jedného z kľúčových nástrojov aktívneho občianstva. Nadviazaním na využitie potenciálu už existujúceho virtuálneho priestoru (on-line databáza dobrovoľníkov, organizácií a dobrovoľníckych ponúk) a realizovaním marketingovej kampane, sa snaží viesť koordinátorov dobrovoľníkov a ľudí zodpovedných za komunikáciu organizácií smerom navonok k efektívnejšiemu oslovovaniu a aktívnejšiemu zapájaniu dobrovoľníkov/-čok do svojich aktivít.

Medzi základné ciele projektu patrí:
1. Zvýšenie miery zapojenia obyvateľov miest Banská Bystrica a Zvolen a ich okolia do komunitných aktivít formou dobrovoľníctva.
2. Zvýšenie počtu atraktívnych dobrovoľníckych ponúk pre všetkých obyvateľov mesta, smerujúcich k rozvoju komunitných aktivít, dostupných k prehliadaniu na jednom mieste, z pohodlia ich domovov, pre všetky cieľové skupiny
3. Zvýšenie miery povedomia zástupcov organizácií, pracujúcich s dobrovoľníkmi, o možnostiach využitia on-line nástroja "Databázy dobrovoľníkov, organizácií ktoré s nimi pracujú a dobrovoľníckych ponúk", a o výhodách, ktoré im ponúka.

Partnerom projektu je Združenie Slatinka vo Zvolene. Projekt bol podporený Komunitnou nadáciou Zdravé mesto sumou 200€.

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube