Systémové upozornění
Hlavní informace

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť zapojenie mladých ľudí a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v BBSK do dobrovoľníckych aktivít, ktoré pre nich budú atraktívne, kvalitné z hľadiska manažmentu a ktoré im umožnia získať také kompetencie, ktoré sú uplatniteľné v spoločenskom a pracovnom živote. Vytvorili sme priestor pre aktívne občianstvo mladých a naučli ich tvorbe a realizácii vlastných foriem participácie.

Primárnou cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia a mladí ľudia s nedostatkom príležitostí z BBSK, vo veku 15-30 rokov. Sekundárnou cieľ. skupinou boli dobrovoľní i profesionálni pracovníci s mládežou – koordinátori dobrovoľníkov a učitelia stredných škôl v BBSK.

Projekt bol plný inovatívnych nápadov a myšlienok. Dobrovoľníci mali prostredníctvom neho mať možnosť ochutnať dobrovoľníctvo, viac sa zapájať do štrukturovaného dialógu, mať možnosť angažovať sa v dlhodobejších formách dobrovoľníctva. Na dvoch stredných školách sme pilotne zavedli service learning. Projekt vytvoril priestor na skvalitnenie služieb mladým v súvislosti s existujúcou sieťou Infobodov o dobrovoľníctve. Venovali sme sa tiež rozvoju poznatkov o súčasných a neoddeliteľných trendoch pri komunikácii s cieľom osloviť mladých ľudí - ako je digitálny marketing, sociálne siete, kvalitné jednorazové dobrovoľnícke (i promo) aktivity. Jedným z jeho výstupov bol nový akreditovaný vzdelávací program, ako rozšírenie, či nadstavba existujúceho systému manažmentu dobrovoľníctva. Ciele projektu sme naplnili aktivitami ako napríklad: Dotkni sa dobrovoľníctva, Hodinka týždenne, Komunikuj jazykom kmeňa, Jednodňovky ľavou zadnou a mnohými ďalšími.

Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu čiastkou 22 500€ a prebiehal do 12/2015.

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube