Systémové upozornění
Hlavní informace

spojovaUčíme sa z histórie je názov projektu, ktorý bude Základná škola Spojová v Banskej Bystrici realizovať v spolupráci s Centrom Dobrovoľníctva a Domovom dôchodcov Senium. Celá myšlienka súvisí s využitím Servis Learningu, ktorý zastrešuje aktivity súvisiace s aktívnym učením. Tento spôsob učenia má pomôcť deťom získať vedomosti, ktoré úzko súvisia s praktickým životom.

Žiaci našej základnej školy na Spojovej ulici takto navštívia seniorov a budú prostredníctvom rozhovorov zbierať spomienky a historky na ich detstvo a zážitky spojené so školou. Tieto potom deti prenesú na papier pridajú kresby alebo fotografie aby mohla vzniknúť unikátna brožúrka, ktorá poslúži ako netradičný študijný materiál na hodinách dejepisu a slovenského jazyka.

Projekt service learningu podporila Nadácia Tatra banky cez program Dobré srdce.

 

tbn logo vertical rgb modra1

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube