Systémové upozornění
Hlavní informace

Na projekt Siločiary sme spolupracovali s Platformou dobrovoľnícky centier.

Projekt bol zameraný na systematický rozvoj dobrovoľníctva - posilnenie dobrovoľníckych centier a podporu ich spolupráce so samosprávami a VÚC. Platforma všetkým slovenským dobrovoľníckym centrám pomáhala v rámci projektu nadväzovať spoluprácu so samosprávami v mestách, kde sídlia.

V rámci prvej časti projektu dobrovoľnícke centrá nadviazali spoluprácu aj so starostami ďalších miest a obcí vo svojich regiónoch, zorganizovali stretnutia, na ktorých ich informovali o svojich aktivitách a možnej spolupráci, vďaka čomu budú môcť v budúcnosti efektívnejšie ponúkať pomoc dobrovoľníkov a prepájanie dobrovoľníkov aj v týchto menších mestách.

Druhá časť projektu sa týkala blížiacich sa parlamentných volieb. Pred každými voľbami (parlamentnými, regionálnymi aj lokálnymi) v Platforme realizujeme predvolebné prieskumy, v ktorých sa kandidátov a zástupcov politických strán pýtame na ich podporu dobrovoľníctva a postoje k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Výsledky potom zverejňujeme na našich a partnerských webových a FB stránkach, informujeme o nich našich partnerov a verejnosť. V projekte sa pred voľbami zrealizoval aj odpočet vlády v tejto téme (sumár sľubov a ich porovnanie s reálnymi krokmi uskutočnenými počas volebného obdobia), jeho zaslanie vláde a tiež bola pripravená a zrealizovaná komunikácia smerom k politickým stranám so šancou uspieť vo voľbách.

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube