Systémové upozornění
Hlavní informace

civcil

CIVCIL bol projekt Platformy dobrovoľníckych centier, ktorá bola jeho koordinátorom. Na projekte spolupracovali s Dobrovoľníckym centrum v Cluji, RumunskoDobrovoľníckym centrom v Osijeku, Chorvátsko, s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, s Pedagogickým lýceom Gheorghe Sincai v Zalau v Rumunsku a s chorvátskou Iniciatívou ´Citizens Democratic Initiative Project´

Projekt CIVCIL sa zameriaval na zaktivizovanie mladých ľudí so znevýhodnením. Prioritami projektu boli sociálna inklúzia, resp. začlenenie mladých ľudí so znevýhodnením do spoločnosti prostredníctvom dobrovoľníctva a uznanie kompetencií a zručností nadobudnutých, ktoré v dobrovoľníctve získajú. To sa uskutočnilo vďaka vytvoreniu a adaptovaniu online nástrojov, ktoré potvrdzujú kompetencie získané z dobrovoľníctva a umožňujú ich využitie pri hľadaní zamestnania. Na Slovensku takýto nástroj Platforma vytvorila v roku 2014 - D-zručnosti pre zamestnanie. Partnerom v Chorvátsku a v Rumunsku umožnil tento projekt vytvoriť online nástroje adaptované na ich podmienky v ich krajinách. Spoločne tiež vytvorili európsku stránku, kde predstavili nástroje existujúce v našich a iných európskych krajinách.

Druhou časťou projektu bolo vytvorenie osnov a tréningových materiálov, ale aj samotná realizácia tréningov manažmentu dobrovoľníkov zameraných na mladých ľudí so znevýhodnením. Tieto tréningy mali za cieľ vyškoliť organizácie pre prácu s ľuďmi s určitou formou znevýhodnenia a následné aktivizovanie tejto skupiny ľudí ako dobrovoľníkov.

Očakávaným výsledkom projektu nebolo len samotné zapojenie mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva, ale aj zvýšenie kvality manažmentu mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením v organizáciách a propagácia dobrovoľníctva v krajinách participujúcich na projekte.

Obdobie projektu: Marec 2015 - Február 2017

Projekt je podporovaný programom Európskej únie.

EU-flag-Erasmus- vect POS-BW

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube