Systémové upozornění
Hlavní informace

csm Visit of the Museum of Trade and its brewery with seniors - Lukas Gal 18e2c25186Zaži talent je projekt troch dobrovoľníckych centier - Banskobystrického, Bratislavského a Nitrianskeho. Dlhodobo pracujeme s dobrovoľníkmi, komunikujeme s nimi a vidíme, kam sa posúvajú, čo dobrovoľníctvom získavajú. Spolu teraz chceme ukázať aj ďalším mladým ľuďom, že dobrovoľníctvo ma pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí.

Mladí ľudia sa počas dobrovoľníctva učia novým zručnostiam, rozvíjajú si svoje talenty, prípadne v sebe objavujú talenty, o ktorých doteraz nevedeli. Pretože talent majú všetci, bez ohľadu na ich sociálne prostredie alebo znevýhodnenie.

 

Čo sa vďaka dobrovoľníctvu naučím?

Do dobrovoľníckej činnosti sa na Slovensku zapája množstvo mladých ľudí. Dobrovoľníctvo je jednou z foriem neformálneho vzdelávania a má priamy vplyv na formovanie mladých ľudí a ich hodnôt, na zvyšovanie ich záujmu o prostredie a spoločnosť, v ktorej žijú. Poskytuje priestor na zvyšovanie kompetencií mladých ľudí a pomáha pri ich príprave na ich spoločenský a pracovný život. Je cenným doplnkom pôsobenia školy a rodiny, prostriedkom osobného rozvoja mladého človeka a sociálnej participácie mladých ľudí.

Mladým ľuďom poskytuje priestor na sebarealizáciu a možnosť objaviť vlastný potenciál prostredníctvom konkrétnych nápadov a projektov, spojených so spätnou väzbou a hodnotením ich aktivít. Mladí ľudia sa prostredníctvom dobrovoľníctva učia spoluzodpovednosti aj kritickej spätnej väzbe. Je to zážitková forma hľadania a objavenia talentu. Nástroj na získavanie a rozvíjanie si zručností, čím prispieva k zvyšovaniu ich zamestnateľnosti a k rozvíjaniu ich konkurencieschopnosti.

Mladí ľudia sa počas dobrovoľníctva učia novým zručnostiam, rozvíjajú si svoje talenty, prípadne v sebe objavujú talenty, o ktorých doteraz nevedeli. Pretože talent majú všetci bez ohľadu na ich sociálne prostredie alebo formu znevýhodnenia.

Výsledok projektu

Výsledkom projektu je tvorba viac ako 21 videí a 2 publikácií v slovenskom aj anglickom jazyku, ktoré dokumentujú rôzne zručnosti a schopnosti, nadobudnuté mladými ľuďmi počas dobrovoľníctva, ktoré vykonávali na Slovensku alebo v zahraničí.

Tu si môžete pozrieť jednotlivé videá dobrovoľníčok a koordinátoriek dobrovoľníkov/-čok z Banskej Bystrice:

Jakub

Janka

Matej

Veronika

Ľuboš

Ivanka

 

Jednotlivé publikácie v slovenskej alebo anglickej verzii, ktoré vznikli na základe výskumu k projektu nájdete tu:

Dobrovoľníctvo - cesta k rozvoju talentu a potenciálu mladých ľudí: publikácia v slovenskom jazyku/ publikácia v anglickom jazyku

Objav (sa) v dobrovoľníctve: publikácia v slovenskom jazyku/ publikácia v anglickom jazyku

 

Video: Peter Važan

Grafická úprava publikácií: Hana Hudák/ Milica Schuster

Foto: Lukáš Gál

 

csm logo MSVVAS SR 05 0866c62d6cProjekt je podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube