Systémové upozornění
Hlavní informace

Cieľom projektu YALTA, na ktorom naše Centrum dobrovoľníctva spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Platformou dobrovoľníckych centier, je vytvoriť tandemy alebo tímy mladých nevidiacich/slabozrakých dobrovoľníkov s dobrovoľníkmi, ktorý nie sú zrakovo znevýhodnení. Títo spolu prejdú sériu školení vedených pod ÚNSS, Platformou a študentskou organizáciou pre znevýhodnených zo Slovinska a po školeniach sa budú aktívne zapájať do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu.

V priebehu novembra 2015 – marca 2016 majú zapojené dobrovoľnícke centrá identifikovať a nájsť 8 mladých dobrovoľníkov vo veku 18 – 30 rokov. Títo mladí ľudia budú v roku 2016 vyškolení a potom identifikovaní ako mladí lídri v oblasti integrácie ľudí so zrakovým postihnutím. V období novembra 2016 – augusta 2017 budú v spolupráci so zrakovo znevýhodnenými ľuďmi realizovať série workshopov a aktivít zameraných na integráciu ľudí so zrakovým postihnutím. Od novembra 2016 – do augusta 2017 sa uskutoční sled 10-tich stretnutí mládežníckych dobrovoľníckych seminárov/ stretnutí v štyroch krajoch – Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove. Okrem toho bude mať každá mládežnícka skupina možnosť uskutočniť jednu víkendovku s vlastnou navrhovanou témou.

Trvanie projektu: September 2015 – December 2017

Zapojené dobrovoľnícke centrá: Bratislava, Košice, Nitra, Banská Bystrica

Zapojené centrá ÚNSS: Bratislava, Prešov, Nitra, Banská Bystrica

Projekt je podporovaný programom Európskej únie.

EU-flag-Erasmus- vect POS-BW

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube