Systémové upozornění
Hlavní informace

116Dobrovoľníctvo má zásadné miesto v spoločnosti, rovnako ako v ekonomike. Dobrovoľníci hrajú ústrednú úlohu v kritickej medzere vytvorenej medzi politickou vôľou a obmedzením k finančným prostriedkom, podporou ale aj škrtmi v oblasti sociálnych a verejných služieb pre ohrozené osoby. Prebrali na seba úlohu poskytovať potrebné sociálne a verejné služby a pomoc ľuďom v núdzi, pomoc pri záchranných akciách a katastrofických udalostiach a robia mnoho prospešných prác. Preto je dobrovoľníctvo základným aktom občianstva a je významným prispievateľom k poskytovaniu sociálnych a verejných služieb.

Problémom je, že väčšina dobrovoľníkov a malých neziskových organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi, nie je školených v krízovom a projektovom manažmente a pre mnohých je to ich prvá skúsenosť množstvom práce v tejto oblasti. Mnoho zo zručností, získaných počas dobrovoľníctva a koordinácie dobrovoľníkov, sú užitočné nielen pri dobrovoľníctve, ale sú tiež užitočné pri platenej práci (napríklad zručnosti, ako je časový, projektový manažment, komunikácia, PR a ďalšie). Zvyčajne sú tieto zručnosti získavané náhodne, príležitostne alebo nepriamo, pretože väčšina dobrovoľníkov dostanú len tréning týkajúci sa špecifickej dobrovoľníckej pozície. Čo chýba, sú všeobecnejšie školenia pre rozvoj zručností smerujúce k profesionálnemu a efektívnemu dobrovoľníctvu. 

Na tieto skutočnosi nadviazal nemecký partner Gemeinsam Leben und Lerner in Europa a vyvinul tréningový koncept "Mit Kompetenz im Ehrenamt (Professional volunteering)", zameraný najmä pre dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov. Tento program je zameraný na podporu profesionálnych zručností a schopností, ako napríklad v oblastiach časového či projektového manažmentu. Hoci by tieto zručnosti mali predovšetkým pomôcť ľuďom vykonávať svoju dobrovoľnícku prácu viac hospodárne a efektívne, účastníci tréningu získájú aj poznatky kľúčových kompetencií. Tento Provol-program bol úspešne pilotne testovaný vo Veľkej Británii, Rumunsku a Českej republike s rôznymi cieľovými skupinami. Nové partnerstvo sa tento rok vytvorilo s ďalšími skúsenými partnerskými organizáciami v susedných krajinách  - Rakúskom a Slovenskom.

Projekt Provol Crossborder má 4 hlavné ciele:

a) šíriť európsky formát vzdelávacieho programu "Profesionálne dobrovoľníctvo" do susedných krajín v strednej Európe, vylepšiť a rozšíriť ho po celej Európe

b) prekročiť hranice "inakosti": ľudia s mentálnym či mentálnym postihnutím, ako aj migranti a utečenci s nedostatočnými jazykovými zručnosťami sa zvyčajne nepodieľajú na dobrovoľníctve a preto prichádzajú o príležitosti dobrovoľníckej ponuky. Aby to bolo možné zmeniť, partneri budú vyvíjať "ľahký jazyk" pre verziu tréningu

c) zriadiť profesionálny Provol-network / konzorcium alebo "franchise"-systém s cieľom poskytovať vysoko kvalitné tréningové programy v celej Európe 

d) zlepšiť cezhraničnú dobrovoľnícku činnosť medzi štyrmi susednými krajinami 

Tréning ProVol (Professional Volunteering)  vznikol ako výstup spoločného projektu 4 organizácií (Nemecko, Rumunsko, Česko a Veľká Británia) v období 2014-2016.
Web stránka k projektu: http://www.professional-volunteering.eu/

Do projektu sú zapojené 4 organizácie: 

Gemeinsam Leben und Lerner in Europa, Passau - prijímateľ grantu

Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem

Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica

EB projektmanagement GmbH, Villach

 

Projekt je podporený v rámci programu Erasmus+

Project no.: 2016-1-DE02-KA204-003297

Erasmus

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube