Pre koordinátorov dobrovoľníkov

V rozkvitnutom a slnečnom máji odškolíme manažment jednodňových dobrovoľníckych aktivít aj v Lučenci.

Ešte tento september zrealizujeme 8 hodinové školenie, na ktorom sa dozviete, ako manažovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky vo vašej organizácii počas krátkych aktivít.MKDA SL vizuály 2022

Poslednýkrát v tomto roku sa stretneme na tradičnom akreditovanom školení s názvom Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít, ktorý my v Centre voláme aj "jednodňovky ľavou zadnou" :). Počas 8h sa dozviete v čom tkvie tajomstvo manažmentu ľudí, ktorí sú ochotní ponúknuť svoj čas, ruky i srdce a nič za to nechcú. Pozrieme sa aj na to, kde ich získať. Aká administratíva je nevyhnutná a v neposlednom rade, ktoré z dobrovoľníckych aktivít vo vašej organizácii majú potenciál byť úspešné.

Školenie bude prebiehať interaktívnou formou, a následne prípadnými konzultáciami pre vypracovanie plánu dobrovoľníckej aktivity.

Termín vzdelávania: 27. septembra 2022 (utorok), 9:00 - 17:00
Miesto konania: 365.labb Banská Bystrica
Cena školenia: 30 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu, pitný režim, malé občerstvenie). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred, pre vystavenie faktúry vyplňte údaje formulári.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

MKDA 06 2022
V júni sme si pre všetkých vás, ktorí pracujete s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pripravili akreditované školenie MSVVaŠ SR. V našich radoch ho voláme aj Jednodňovky ľavou zadnou :) a to práve preto, že po tomto školení už žiadne krátka aktivita či podujatie pre vás nebude problém. Školenie ponúka interaktívne a neformálne podané témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov, a tiež "event" manažmentu. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Absolventi/ky dostanú po ukončení prezenčnej časti a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Naškolení sa dozviete:

- aká je legislatíva a aká administrácia je nevyhnutná

- ako urobiť úspešný nábor a na čo dobrovoľníkov nalákať

- ako správne motivovať

- čo robiť, aby naplánovaná aktivita bola úspešná.


Školenie sa uskutoční v priestoroch 365.labb - coworkingu na Lazovnej 5 v Banskej Bystrici. Začíname o 9,00 hod a predbežný koniec predpokladáme okolo 17,00 hod. Občerstvenie a káva je súčasťou.

Cena školenia: 30 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu, pitný režim, malé občerstvenie). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred

Na kurz sa treba prihlásiť tu: https://forms.gle/Mtts8b2B1LmRmz459
Uzávierka prihlášok je 11.6. 2022.

 

Centrum dobrovoľníctva, n.o. pod vedením Janky Šolcovej a Kristíny Makovej v spolupráci s Pathfinder Slovakia uskutočnili v dňoch po prvýkrát  denný tábor, ktorý bol venovaný deťom z Nízkoprahového komunitného centra Kotvička v Banskej Bystrici.

Denný tábor sa konal 26.07.2021  - 30.07.2021 a zúčastnilo sa ho 9 detí od 5 do 11 rokov pre ktoré bol pripravený celodenný program. Ten si organizátorky pripravili podľa tematiky štyroch elementov - Zem, voda, vzduch a oheň. Jednotlivé aktivity neboli venované len letným radovánkam, ale hlavne vzdelávaniu, podpore vzťahov v  skupine a sebarozvoju. Piatok, posledný deň sa niesol v duchu rozvoja Rómskej identity a kooperácii v skupine, kde deti objavili 5. element, ktorý symbolizuje vzťahy.

Výrok dieťa KotvičkaPre deti okrem aktivít bolo pripravené aj vystúpenie tanečnej skupiny Romano rat (Rómska krv) z občianskeho združenia Nádej deťom, ktoré vedú manželia Nátherovci. Na základe získaných pozitívnych ohlasov od detí a sociálnych pracovníčok zo zariadenia núdzového bývania  Kotva v Banskej Bystrici plánujeme zrealizovať ešte v posledný augustový deň, spoločný celodenný program pre deti. Počas vyhodnotenia sa deti sa vyjadrili, že sa veľmi zabavili, mali možnosť  konečne po dlhej dobe sa stretnúť s novými ľuďmi a zažiť niečo nové ako napríklad dlhú turistiku spojenú s opekaním, ktorá sa im páčila najviac a napriek tomu, že túra  bola náročná, ale ten pocit, že to zvládli, stál za to.

Aj napriek náročnému týždňu si všetci odnášame vrece plné vtipných  a milých spomienok na ktoré tak rýchlo nezabudneme. Naša veľká vďaka patrí ale hlavne dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktoré boli ochotní pripraviť si pre deti aktivity, venovať im  svoj letný čas a energiu. Ďakujeme aj  manželom Nátherovcom za pomoc pri tvorbe aktivít, deťom z o.z. Nádej deťom za krásne, temperamentné vystúpenie a motiváciu pre deti z Kotvy. Taktiež by sme chceli poďakovať Mestu Banská Bystrica, konkrétne Komunitnému centru Komuce na Robotníckej ulici a Komunitnému centru Sásová za prepožičanie priestorov na aktivity a v neposlednom rade za finančnú podporu z Active citizen fund Slovakia, vďaka ktorej sa môžeme deťom z marginalizovaných skupín aktívne venovať.

Veríme, že o rok sa nám podarí zrealizovať minimálne tak skvelý tábor, ako bol denný tábor 5. element a že sme započali novú tradíciu pre deti, ktoré sú zapojené do dobrovoľníckeho, doučovacieho programu SPOJIVKO.

- Kristína Maková -

 

IMG 20210727 132658

IMG 20210727 124718

IMG 20210728 110304

 

 

 

 

 

60b7457e70043f0ad866edc2Rok strávený v pandemických opatreniach odhalil nielen veľkú solidaritu ľudí zapájajúcich sa do dobrovoľníckych aktivít a iniciatív, ale častokrát aj našu nepripravenosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčky riadiť. Ako na to, a hlavne pri jednorázových aktivitách sa dozviete na našom akreditovanom školení, ktoré voláme aj „jednodňovky ľavou zadnou“. Prejdeme si ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Vzdelávanie je otvorené pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ale aj iným záujemcom v rozsahu 8 hodín. Pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Vzdelávanie prebieha interaktívnym neformálnym spôsobom a  vedú ho skúsené lektorky z Centra dobrovoľníctva.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Cena školenia je 15 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky na kurz.

Prihlásiť na školenie sa môžete vyplnením google formuláru. Vzdelávanie sa bude konať v Banskej Bystrici.

Príležitostný dobrovoľnícky program Uši k duši vznikol na začiatku prvej vlny pandémie COVID-19. Za jeho vznikom stála veľká motivácia a chuť pedagógov a psychológov z Pedagogickej fakulty UMB. Vďaka ich podpore a tútoringu a tiež koordinácii Centra dobrovoľníctva sa nám spoločene podarilo do programu zapojiť 66 ľudí, ktorí doteraz spolu pretelefonovali 5050 minút. O dobrovoľníckom programe viac povie dobrovoľníčka Alexandra Matiszová.

Ahoj Saši. Predstav sa nám. Kto si, čím žiješ a čomu sa venuješ v tieto dni? SašaM 1

Ahoj. Volám sa Alexandra a žijem rozlietaným životom na Liptove, aj keď pandémia ma trochu skrotila. Som žena mnohých sociálnych rolí, no momentálne venujem najviac času svojej práci a taktiež vlastnej neziskovej organizácii. Vďaka národnému projektu pracujem s marginalizovanou rómskou komunitou a v občianskom združení Verejnô sa venujem rozvoju kultúry a komunity u nás na strednom Slovensku.

Prečo sa tak aktívna mladá žena rozhodla dobrovoľníčiť v programe UŠI K DUŠI?

Dobrovoľníčiť som začala v prvom ročníku na vysokej škole a Uši k duši bol môj posledný dobrovoľnícky program, do ktorého som sa zapojila v rámci UMB. Bol akousi alternatívou k mojej odbornej praxi, ktorú som kvôli pandémii nemohla vykonávať osobne. Program„Uši k duši“ mi tak ponúkol cestu k osobnému rastu, keďže telefonovanie s neznámym človekom bolo pre mňa veľkou výzvou. Na začiatku som nevedela nakoľko bude moja iniciatíva prospešná aj pre seniorov a seniorky, avšak dôverovala som výskumu, ktorý sa v tomto smere realizoval.

Cieľom programu UŠI K DUŠI je pomocou telefonických rozhovorov zmierniť osamelosť a izoláciu. Myslíš, že sa Ti to u Tvojej klientky podarilo?

Často mi počas pravidelných telefonátov „moja“ pani dvíhala mobil už po prvom, či druhom zazvonení. Zo začiatku sme spolu telefonovali trikrát do týždňa po 20 minút. No ale už počas prvých rozhovorov sme zistili, že nám treba na jeden rozhovor viac času. Nastavili sme si teda nižšiu frekvenciu a predĺžili sme čas spoločných rozhovorov. Aj keď mi pani, nazvime ju Marika, často hovorievala o priateľkách, kamarátkach, či známych, zdalo sa mi, že svojou časťou prispievam k zmierneniu osamelosti a izolácie aj ja. Niekoľkokrát počas trvania programu mi povedala, že o niektorých veciach o ktorých sa rozpráva so mnou, dlho s nikým iným nehovorila.

Je mladá, milá, kreatívna. Taká, akú by ste chceli v každom dobrovoľníckom programe. Študentka Univerzity Mateja Bela, rodáčka z východu, ktorá v našom Centre dlhodobo pôsobí v dobrovoľníckom programe SPOJIVKO. O tom, prečo dobrovoľnícvo ešte nehodila za chrbát, čo jej dáva a aký má pre ňu SPOJIVKO zmysel, prinášame v krátkom rozhovore.

Ahoj Miška. Predstav sa nám trochu. Kto si, čím žiješ, čomu sa venuješ v tieto dni?

Happy MiškaAhoj. Volám sa Michaela Cingeľová a pochádzam z malebnej dediny Malcov v okrese Bardejov, na severovýchode Slovenska. Svoj domov a prostredie, kde som vyrastala a žijem, milujem. Zároveň mi je srdcu veľmi blízka aj Banská Bystrica a je okolie. Študujem tu na UMB, teraz som v poslednom ročníku magisterského stupňa v odbore učiteľstvo pre primárny stupeň, resp. učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy. Milujem to, čo robím aj to, čo študujem. Práca s deťmi a s mladými aj so sociálne slabšieho prostredia je mojou prioritou a mojou srdcovkou. Napĺňa ma to a posúva ďalej aj vo svojom osobnostnom rozvoji.

To sa veľmi dobre počúva. Čo Ťa na tom najviac baví a ako Ti to pomáha napríklad pri dobrovoľníčení v našom SPOJIVKU?

Som kreatívny typ. Veľmi rada tvorím. Vymýšľam rôzne pomôcky, aktivity, či hry pre deti. Rada ich motivujem k činnosti. Medzi moje záľuby patrí aj čítanie, stavanie puzzle, korčuľovanie, no vyskúšala som si aj maľovanie detských postavičiek na stenu v detskej izbe. Je toho dosť. A aj v tieto dni nezaháľam a robím naozaj to, čo ma baví. Viem, že si tým rozvíjam svoje schopnosti, lebo pri práci s deťmi a mladými (aj „online“, napr. pri SPOJIVKU), či pri mojich kreatívnych chvíľkach úplne zabúdam na problémy, ktoré tu dnes máme.

Ako som už medzi rečou spomenula, si dobrovoľníčkou v programe SPOJIVKO, teraz aj v SPOJIVKU online. O čom je tento program? Ako v ňom vnímaš svoje pôsobenie?

Dobrovoľnícky program Spojivko je podľa mňa unikátny a jedinečný program. Musím povedať, že Spojivko ma očarilo svojimi hodnotami a cieľmi. Dlho som váhala, či sa mám do tohto programu prihlásiť. Bola som druháčkou na bakalárskom stupni štúdia a dnes vôbec neľutujem svoje rozhodnutie. Spojivko mi otvorilo úplne iný obzor v mojom živote. Je úžasné v tom, že každý dobrovoľník má jedno dieťa, s ktorým trávi raz do týždňa čas, minimálne jednu hodinu. Spolu sa učia alebo naopak trávia čas rozprávaním, čítaním, či spoločenskými hrami, ktoré sú veľmi obľúbené nielen medzi deťmi, ale aj medzi nami dobrovoľníčkami, resp. dobrovoľníkmi. Podstata programu vnímam nie iba v pomoci s učením. Áno, urobíme si spolu domáce úlohy a pripravíme sa na ďalší vyučovací deň v škole. Ale veľmi významný je práve vzťah medzi nami. Dobrovoľníkom a dieťaťom, ktorý je o dôvere, úprimnosti, priateľskosti a ľudskosti. To je na tom úžasné a ojedinelé.

Téma „Ako motivovať a udržať si dobrovoľníkov a dobrovoľníčky“ rezonuje v mnohýchMotivacia seminar organizáciách pracujúcich s dobrovoľníckym potenciálom. Téma je aktuálna tak pre dlhodobé, ako aj krátkodobé dobrovoľníctvo.

Čo motivuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pre zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít? Ako pracovať s motiváciou takýchto ľudí? A ako s nimi pracovať a podporiť ich tak, aby boli aktívni dlhodobo?

Túto tému otvárame na online seminári s výbornou lektorkou Alžbetou Brozmanovou Gregorovou z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.  Seminár pripravujeme v online priestore interaktívnou formou, preto je potrebné sa naň záväzne prihlásiť na tomto linku - prihláška na seminár. Po vyplnení prihlasovacieho formuláru dostanete automaticky link na pripojenie sa na seminár.

Online seminár sa koná dňa 23.11. od 14:00 – 16:00 hod.

Seminár je bezplatný, pripravujeme ho vďaka podpore MŠVVaŠ SR a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

 

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2020 pripravujeme aj akreditované vzdelávanie Manažment krátkodobých doPlagát MKDA 2020brovoľníckych aktivít.

Vzdelávanie otvárame pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ale aj iným záujemcom. Vzdelávanie sa venuje téme manažment dobrovoľníkov/čok a tiež event-manažmentu, v rozsahu 8 hodín. Pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Vzdelávanie prebieha interaktívnym neformálnym spôsobom, vedú ho skúsené lektorky z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Toto vzdelávanie voláme aj „jednodňovky ľavou zadnou“. Na školení sa dozviete, ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Cena školenia je 10 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky.

Prihlásiť na školenie sa môžete vyplnením google formuláru. Vzdelávanie sa bude konať v Banskej Bystrici.

Kažlunch seminar november2019dý, kto pracuje s ľuďmi, zažíva niekedy náročné, vypäté či doslova konfliktné situácie. Tomu, ako takéto komunikačné nezhody efektívne zvládnuť, sa budeme venovať na novembrovom Lunch seminári s lektorom a koučom Karolom Herianom.

Ak pracujete s dobrovoľníkmi, či už v organizácii alebo rôznych inštitúciách, alebo vás skrátka táto téma zaujíma, príďte v stredu 13. novembra na náš jesenný Lunch seminár, v priestoroch komunitno-coworkingového centra 365.labb, na Lazovnej 5 v Banskej Bystrici. Ponúkame malý obed a občerstvenie.

Nezabudnite si rezervovať miesto na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podujatie sa koná vďaka podpore Mesta Banská Bystrica a Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.

Na jeseň nemusíte vôbec podliehať sychravým náladám, pretože máme pre vás ponuku na dve skvelé akreditované vzdelávania týkajúce sa DOBROVOĽmanazment jednodnovky oktNÍCTVA.

Tréning manažmentu dobrovoľníctva usporadúva Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a je určený všetkým, ktorí chcú vo svojich organizáciách pracovať s dobrovoľníkmi/čkami, vedieť efektívne využiť ich potenciál, prípadne si vytvoriť svoj vlastný dobrovoľnícky program. Viac informácií o tomto školení, ako aj prihlasovací formulár nájdete na ich webstránke.

Manažment krátdobých dobrovoľníckych aktivít ponúkame pre celý Banskobystrický kraj. Tento rok pre záujem spúšťame termíny aj na druhé a tretie školenie, kedy sme vzdelávacie podujatie museli rozdeliť do skupín a dvoch termínov. Na školení sa dozviete ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. Jednoducho, po tomto školení vám pôjde každá akcia "ľavou zadnou" ;).

Cena školenia je 5 Eur a pokrýva len tie najnutnejšie výdavky.

TU sa môžete prihlásiť vyplnením google formuláru.

 

csm dotacia 97859ba741Odporúčania pre donorov

Metodika výpočtu a dokladovania ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce bola vytvorená Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií na základe existujúcich zahraničných a slovenských odporúčaní a metodík. Východiská tvorili najmä manuál Medzinárodnej organizácie práce (ILO) zameraný na výpočet ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce, príručky pre žiadateľov o granty EHP a Nórska, údaje Štatistického úradu SR a metodiky European Youth Foundation.

Dobrovoľníctvo je vždy o ľuďoch. O tých, ktorí zadarmo dávajú svoju energiu, čas a zručnosti v prospech niekoho iného. Kľúčom k úspechu akejkoľvek dobrovoľníckej aktivity alebo dobrovoľníckeho programu je dobrý koordinátor dobrovoľníkov.

V Banskej Bystrici, 21.3.2016

Po piatich rokoch od zorganizovania prvého okrúhleho stola k téme dobrovoľníctva v Banskobystrickom regióne, ktorý sa konal pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva v roku 2011 sa Centrum dobrovoľníctva a Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela spolu s aktívnymi občanmi opäť rozhodli pozrieť na posun v oblasti dobrovoľníctva v našom regióne. Diskusia za okrúhlym stolom sa konala dňa 21.3.2016 v Kultúrnom centre Záhrada v Banskej Bystrici.

zakon-2 213 160 1 01.1.2016 nadobudol účinnosť Zákon o športe č. 440/2015 Z.z., ktorý súčasne novelizoval Zákon o dobrovoľníctve. V Zákone o dobrovoľníctve doplnil časť dotýkajúcu sa zmluvy o dobrovoľníctve a to tak, že použil tzv. inštitút straty času ako možnosť finančnej úhrady za stratu času „dobrovoľníka" vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v športe. Takto novela zásadným spôsobom narušila základný princíp dobrovoľníctva, ktoré sa vykonáva bez nároku na odmenu, slobodne a vo voľnom čase.

Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií sa podaril husárský kúsok. Od včera je pozícia koordinátor dobrovoľníkov v katalógu zamestnaní! Za tento skvelý krok vpred v oblasti dobrovoľníctva patrí vďaka Alžbete Frimmerovej a Alžbete Brozmanovej Gregorovej.

Jedenásti stáli dobrovoľníci sa starajú o atraktívne vypĺňanie voľného času seniorov a takisto aj o úpravu okolia zariadenia.

Štvrtý ročník projektu Dobrá duša pozná už svojich víťazov. Tento projekt hľadá a odmeňuje ľudí, nezištne pomáhajúcich tým, ktorí potrebujú pomoc. Jeho cieľom je podporovať seniorov, aby sa aktívne zapájali do života v komunite, pomáhali ostatným rovesníkom a získavali tak nový zmysel života.
Titul Dobrá duša môže získať nielen dobrovoľník, ale aj domov sociálnych služieb (DSS), ktorý vytvára dobrovoľníkom čo najlepšie podmienky a pripravuje programy, v ktorých si vedia nájsť svoje uplatnenie. Medzi tohtoročnými ocenenými je i DSS SENIUM na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici, ktorému vo štvrtok (8.10.) odovzdajú ocenenie.

Ako už iste viete, nedávno sme sa zúčastnili zaujímavej konferencie v maďarskom Szegede, konkrétne v dedinke Assothalom na Srbských hraniciach.

Prinášame vám podrobnejšie informácie, ako aj výstupy z konferencie, z ktorých sa môžete dozvedieť viac o podstate realizovaného projektu, o jeho vvýsledkoch a o tom, čo všetko sme sa v rámci zaujímavého výskumu v 4 krajinách Vyšehradskej únie dozvedeli.

logo vysehradv44v logo

V projekte V4 for volunteering (alebo V4 pre dobrovoľníctvo) je Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici partnerom ďalších organizácií z Maďarska, Čiech a Poľska, venujúcim sa dobrovoľníctvu. Projekt je zameraný na výskum koreňov, vývoja čŕt a súčasného stavu dobrovoľníctva. Dáva si za cieľ získať a porovnať značne odlišné poznatky v jednotlivých krajinách, za účelom ďalšieho zdieľania týchto skúseností.

znacka kvality2

Úspešní koordinátori vedia, že dobrovoľníkov môžu motivovať a udržať si len vo vhodne nastavenom systéme a prostredí. Výpovede dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z mimovládnych organizácií hovoria o tom, že existujú rôzne skúsenosti s koordináciou dobrovoľníkov v organizáciách. 

Preto sme v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií vytvorili prvé slovenské štandardy kvality, na základe ktorých bude jasné, kto s dobrovoľníkmi pracuje kvalitne, a kto na sebe potrebuje zapracovať. Dobrovoľníci si tak budú môcť ľahšie vybrať vhodnú organizáciu, pre ktorú chcú dobrovoľníčiť.

 

 

 
Chcete:
 • pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami kvalitne a dobre?
 • niečo zlepšiť, no neviete, ako na to?
 • mať vytvorený systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami?
 • byť zaujímavou organizáciou a dokázať, že ste dobrí?
 • sa pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami vyhnúť problémom?
 • ukázať donorom, že to s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami viete?
 • získať známku kvality?

Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali ÁNO, je tu čas na získanie značky kvality "S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!". Tá je možnosťou, ako ukázať verejnosti, partnerom a darcom, že s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujete kvalitne. K jej získaniu je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami prostredníctvom sebahodnotenia a následne externého hodnotenia. Donorom, partnerom, ale najmä dobrovoľníkom dokážete, že podporovať a pracovať pre Vašu organizáciu sa oplatí.

Známka kvality má tri stupne – základný, vyšší a najvyšší. Štandardy sa udeľujú na 3 roky.

Ako na to?

K získaniu známky kvality je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v troch nadväzujúcich krokoch:

1. Najprv svoju organizáciu sami ohodnotíte prostredníctvom nasledujúceho FORMULÁRA a zašlete ho do jednej z organizácií, ktorá je externým hodnotiteľom. Podrobné informácie o sebahodnotení nájdete v tomto MANUÁLI. Momentálne externé hodnotenie realizujú nasledovné organizácie:

 • Centrum dobrovoľníctva, n.o.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2. Externý hodnotiteľ/ka sa s Vami spojí a udelí/neudelí známku kvality určitého stupňa. Proces externého hodnotenia trvá približne 1-3 mesiace v závislosti od toho, nakoľko máte k dispozícii všetky materiály, ktoré dokážu, či istý štandard spĺňate.

3. Následne externý hodnotiteľ/ka požiada Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií o vystavenie certifikátu a nálepky, ktoré vám zašle na adresu uvedenú v hodnotiacom formulári.

Štandardy sú zamerané na tieto oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami:

 • Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Právny a etický rámec
 • Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
 • Začlenenie do tímu
 • Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
 • Ocenenie a uznanie
 • Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu

Ďalšie materiály k štandardom na stiahnutie:

Prvé slovenské štandardy manažmentu dobrovoľníctva boli vytvorené vďaka projektu "Priority mladých", financovanému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

letak pre mladych webletak odporucania web

 


 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v roku 2016 oslovila 35 vybraných nadácií, ktoré  vo svojich grantových schémach podporujú náklady na dobrovoľnícke aktivity a koordináciu. Cieľom bolo dosiahnuť, aby nadácie zvýhodňovali a podporovali predovšetkým takých žiadateľov o dotáciu, ktorí získali značku kvality "S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme". Zároveň tak podporia zvyšovanie kvality dobrovoľníctva na Slovensku.

Z oslovených nadácií sa nám podarilo doteraz zorganizovať 17 stretnutí. Ich výsledkom je 13 nadácií, ktoré prejavili vôľu a záujem podporiť organizácie, ktoré získali štandard kvality. S radosťou konštatujeme, že dve z nich už majú vo svojich aktuálnych grantových výzvach otázky o dobrovoľníctve (Pracuje Vaša organizácia dlhodobo a pravidelne s dobrovoľníkmi? Ak áno, získala Vaša organizácia známku Štandardy kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“?). Sú to Komunitná nadácia Bardejov a Nadácia ESET.

Správu (k 31.1.2017) o implementácii štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do grantových schém a výziev nadácií na Slovensku nájdete TU.

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB siva

 

2 logo min skolstva noveIuventa cbErasmusPDCO

 

  csm logo hejdude c84f156691  4 KL Nadacny fond Logo CMYK5 ncpf logo primaryKNZM     Mesto BB siva

rtv 1Radio Regina   logo bbfm farebne 01       lumen