Srdce na dlani

Národné ocenenie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam sa odovzdáva už po dvanásty krát, ale tento rok sa po prvýkrát organizuje v spolupráci aj s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Tie prostredníctvom svojich hodnotiacich komisii posunuli výnimočné dobrovoľnícke príbehy z kraja na národnú úroveň.
Za Banskobystrický kraj sa z ôsmich nominácii dostalo do užšieho výberu 5 z nich. Príbeh Dávida Jakuba, ochranárky pani Kataríny Mezeiovej, pani Marcely Václavkovej Konrádovej, strážcu historickej knižnice Mareka Loceka a skupinu dobrovoľníkov
z YMCA Revúca.👏

 Organizátorom podujatia Dobrovoľník roka 2020 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani je C.A.R.D.O - Národné dobrovoľnícke centrum, v spolupráci s Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami. PCARDO 2021 banner300x250 1odujatie sa už po ôsmy krát koná pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Tiež je milou tradíciou, že ocenených dobrovoľníkov a dobrovoľníčky príjme prezident SR. Tento ročník, si žiaľ kvôli pandemickým opatrenia bude musieť na stretnutie s pani prezidentkou ešte chvíľku počkať :).

Tento rok sa podujatie uskutoční aj s online prenosom. Pozývame vás 11.3.2021 o 18:00 hod. na živý online prenos z podujatia Dobrovoľník roka 2020 – celoslovenské podujatie odovzdávania ocenenia Srdce na dlani ❤️🤲 - stačí ak kliknete na tento odkaz: https://www.facebook.com/events/475116793504182/
 
Sami sme zvedaví. A vy?
 

Decembrové slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani nie je v Banskej Bystrici novinkou. Je skôr očakávanou tradíciou, ktorú
v20191213 175433 9830 D600 predvianočnej a slávnostnej atmosfére organizuje Centrum dobrovoľníctva, n. o. pre celý Banskobystrický kraj. Tento rok to bolo už po trinásty krát.

Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je dôležitá udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím - Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a tiež primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

„Samotnému oceňovaniu predchádza niekoľkomesačná, systematická príprava. Aktualizuje sa štatút, zverejňujeme výzvu na nominovanie, vytvárame komisiu, ktorá musí byť zostavená z takých autorít, ktoré dobrovoľníctvu rozumejú a v neposlednom rade uverejňujeme inšpiratívne príbehy nominovaných na našej facebookovej stránke.“ – vykresľuje priebeh kampane koordinátorka Mária Joklová.

Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 35 nominácií, ďalšie dve žiaľ nesplnili podmienky stanovené štatútom. Najpočetnejšou z pätnástich zverejnených kategórií bolo už tradične Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti, kde Centrum dobrovoľníctva prijalo až 10 nominácií. Kategória Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ŽP nebolo tento rok vôbec zastúpené.

Komisia sa v tomto roku po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla udeliť 17 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne p. Bartka. Ten ich pre túto výnimočnú udalosť vyrába už od samotného začiatku a vždy pro bono.

Banner FB 2

Je tomu sedemnásť rokov, kedy sme sa spolu s Vami po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 5. decembra pustili do oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo.  V roku 2010 sme pôsobnosť tohto podujatia rozšírili na celý Banskobystrický samosprávny kraj. Vďaka Vám, ktorí nominujete výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ale aj projekty na toto ocenenie, o nich vieme a môžeme im takýmto spôsobom verejne v slávnostnej atmosfére poďakovať.

DSC07647

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov, kolektívov a rodín za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania, športu, ľudských práv vykonávané bez nároku na finančnú odmenu. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov a programov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu a v neposlednom rade je ocenením aj pre všetky inštitúcie, ktoré dávajú priestor na rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobnosti.

„Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na  pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Nominácie prijíma už po sedemnásty raz aj naše Centrum dobrovoľníctva, ktoré je organizátorom oceňovania v našom Banskobystrickom kraji,“ uvádza Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva n.o..

V minulom roku prijali krajské dobrovoľnícke centrá rekordných 314 platných nominácií a komisie rozdelili až 74 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani, z toho 30 platných nominácií a 13 odovzdaných ocenení bolo v Banskobystrickom kraji.

Chceme zviditeľniť nezastupiteľné miesto dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/-é denne vydávajú energiu a venujú kus svojho času, vedomostí, schopností a zručností pre dobro iných, ale aj celej spoločnosti, a to bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.  Práve títo výnimoční ľudia a ich dobrovoľnícke príbehy môžu byť nás všetkých zdrojom veľkej inšpirácie a zaslúžia si podľa nás osobitnú vďaku a pozornosť,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá organizuje oceňovanie na národnej úrovni.

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať priamo Centru dobrovoľníctva n.o. do 2. novembra 2023 prostredníctvom formulára. Pri príprave nominácie Vám môže poslúžiť aj šablóna,ktorú nájdete tu.

Nominovať vzácneho človeka, skupinu, projekt/program, subjekt podporujúcu rozvoj dobrovoľníctva, môžete v nasledujúcich kategóriách:

DSC07203

 1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

 2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou

 3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

 4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

 5. Dobrovoľníctvo v oblasti športu

 6. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, občiansky aktivizmus a rozvoj komunity

 7. Podpora dobrovoľníctva - subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobnosti (školy, firmy, mestá, verejné inštitúcie, komunity, organizácie a i.)

 8. Dobrovoľnícky projekt/program roka

 9. Dobrovoľnícka rodina/skupina

 10. Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

 11. Seniorský dobrovoľník/-čka nad 60 rokov

 12. Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

 

O udelení ocenenia Srdce na dlani v jednotlivých kategóriách bude rozhodovať hodnotiaca komisia zastúpená morálnymi a odbornými autoritami a zástupcami a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Centrom dobrovoľníctva, n. o. v kraji, ako aj  oceneným dobrovoľníkom z predchádzajúceho ročníka udeľovania ocenení Srdce na dlani (2022) v zložení:

 • Janette Horstmann - Podnikavci Novohradu - Infobod Centra dobrovoľníctva n.o.
 • Mgr. Denisa Nincová - riaditeľka odboru sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Beáta Hirt. - členka správnej rady Centra dobrovoľníctva n.o. a správkyňa Komunitnej nadácie Zdravé mesto
 • Michal Handzuš -  Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.
 • Miroslav Hrivňák - Green - laureát Srdca na dlani 2022, hlavný kapitán vodných skautov, Slovenský skauting, 59. zbor Barbakan Banská Bystrica

Komisia rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň, kde ocenenie Srdce na dlani organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

„Veríme, že si takúto príležitosť na poďakovanie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam nenecháte ujsť, zašlete nám nomináciu a stretneme sa na slávnostnom odovzdávaní ocenení, ktoré sa uskutoční 8.12.2023 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene“ pozýva Veronika Kosková, koordinátorka Srdca na dlani pre Banskobystrický kraj.

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež 2022 - 2027", ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Nadačného fondu Kaufland, Centra pre filantropiu.

Mediálni partneri:  RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska - Rádio_FM a Televízna Regina RTVS, Priekopník, Bystrica Dnes24, BB FM rádio, Rádio Lumen

 

Štatút ocenenia Srdce na dlani 2023

Zoznam všetkých ocenených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do roku 2022

 

  

nominácia SnD obrMedzi nami sa pohybuje mnoho výnimočných ľudí, ktorým treba za ich nezištné činy poďakovať. Oceniť ich, pretože sú to veľa krát ľudia skrytí, za ktorých hovoria skôr skutky ako slová. Ak poznáte takého človeka - dobrovoľníka či dobrovoľníčku, ktorý/á má srdce na dlani, dajte nám o ňom či nej vedieť. Je totiž najvyšší čas na zasielanie nominácií na slávnostné oceňovanie SRDCE NA DLANI 2018, najneskôr do 16. novembra 2018. Nominovať môžete ako organizácia aj ako skupina min. 3 osôb. Prípadne nás kontaktujte poštou alebo e-mailom na adresu: Centrum dobrovoľníctva, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Tešíme sa na vaše nominácie!

Viac o nominovaní a oceňovaní Srdci na dlani TU.


 

 

15181674 1002578166514557 2868545392004062352 n

Odovzdali sme Srdce na dlani

Desiate výročie oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Banskobystrickom kraji cenou Srdce na dlani sa konalo v pondelok 5. decembra v Banskej Bystrici. Slávnostný večer bol aj tento rok pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, Jána Noska, a s Centrom dobrovoľníctva spolupracovali na jeho organizácii aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Regionálne európske informačné centrum a Komunitná nadácia Zdravé mesto.

V Banskobystrickom kraji sme opäť udeľovali ocenenia ľuďom so Srdcom na dlani, ktorí sú svojou výnimočnou a veľmi prospešnou dobrovoľníckou prácou inšpiráciou a povzbudením pre ostatných.

Deviaty ročník oceňovania výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zorganizovalo Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, mestom Banská Bystrica, Regionálnym európskym informačným centrom a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto.

Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2015 v Banskobystrickom kraji sa realizovalo pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Mudr. Jána Noska dňa 7.12.2015 v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

srdce na dlani

desať rokov spolu s vami pravidelne oceňujeme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z celého banskobystrického kraja, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo. Vďaka vám, ktorí nominujete výnimočných ľudí na toto ocenenie, o nich vieme a môžeme im takýmto spôsobom verejne poďakovať.

Udeľovanie ocenení pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky "Srdce na dlani 2016" sa tohto roku uskutoční 5. decembra 2016. 

Je teda najvyšší čas na zasielanie vašich nominácií, aby komisia stihla vybrať kandidátov a my pre nich a pre vás všetko pripraviť. Tešíme sa na vaše nominácie!

Pokiaľ ste neboli na našom oceňovaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani 2014, ponúkame vám možnosť zistiť, ako to tam tento rok vyzeralo.

Informácie nájdete po kliknutí TU

Ďakujeme za všetky vaše hlasy, ktoré ste v dňoch 20. - 30.11. 2014 udeľovali podľa vás najlepšej aktivite Týždňa dobrovoľníctva 2014!

Príďte zistiť, kto ich získal najviac. Srdečne vás pozývame na slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčkou Srdce na dlani.

Tím Centra dobrovoľníctva sa na vás všetkých teší v pondelok, 8. decembra o 17:00 v Cikkerovej sieni radnice v Banskej Bystrici (na Nám. SNP).

rucka

Hlasujte a rozhodnite, kto získa ocenenie Srdce na dlani 2014 v kategórii 12 - za najlepšiu aktivitu Týždňa dobrovoľníctva 2014. Nižšie nájdete 5 nominovaných, ktoré vybrala komisia Centra dobrovoľníctva. V texte si môžete prečítať a na fotografiách i pozrieť, ako prebiehala ich realizácia. V spodnej časti stránky následne kliknite na link, prostredníctvom ktorého môžete odovzdať JEDEN svoj hlas tej aktivite, ktorá vás zaujala najviac. Hlasovanie prebieha od 20. do 30. novembra.

Tešíme sa na vaše hlasy, nech sa páči:

Tohtoročné udeľovanie ocenení pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky "Srdce na dlani 2014" sa uskutoční 8. decembra. Už teraz je však správny čas na zasielanie nominácií. Aby stihla zasadnúť komisia, vybrať kandidátov, pozvať ich a všetko krásne a v dostatočnom predstihu pripraviť. Preto neváhajte. Nominovať môžete ako skupina min. 3 osôb. Tešíme sa na vaše tipy!

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

ŽM design    KNZM     Mesto BB siva

rtv 1Radio Regina   logo bbfm farebne 01       lumen