TU nájdete aj návrh na VZN o dotáciách z rozpočtu mesta, ktoré je možné pripomienkovať do 31.8.2015 ako je uvedené v závere návrhu. Nový návrh bude tiež predstavený na Fóre MVO.

Súčasťou Fóra bude tiež nominácia a voľba nových kandidátov a kandidátok na členov a členky Rady primátora mesta Banská Bystrica pre mimovládne neziskové organizácie. Účasť ľudí, ktorých plánujete nominovať, je na stretnutí nutná. Za organizáciu je možné nominovať jedného zástupcu, rovnako ako jeden zástupca za organizáciu môže voliť.

Tešíme sa na stretnutie!

pozvanka na  Forum MVO 2015