Centrum dobrovoľníctva sa v oblasti výskumu zameriava na dve oblasti - dobrovoľníctvo a mládež a na mládežnícku politiku. Na realizácii výskumov spolupracujeme s viacerými odborníkmi/odbornčíkami, najmä z Univerzity Mateja Bela.

V rokoch 2007 až 2008 Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB realizovalo výskum Samosprávna politika regiónov a miest voči mládeži na Slovensku. Kompletnú správu z výskumu si môžete staihnuť TU. Krátke zhrnutie výsledkov výskumu nájdete TU.

V rokoch 2009 až 2011 Centrum dobrovoľníctva realizovalo v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB výskum Autonómia mládeže na Slovensku podporený v rámci programu podpory výskumov Iuventy. Správa z výskumu je zverejnená stránke www.vyskummladeze.sk.

V roku 2011 bolo Centrum dobrovoľníctva koordinátorom výskumného projektu Dobrovoľníctvo na Slovensku - výskumné reflexie, ktorý bol jednou z aktivít realizovaných v rámci národnej kampane Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 na Slovensku. Výskum bol financovaný z prostriedkov Európskej únie. Výsledky výskumu nájdete zverejnené vo forme viacerých publikácií a príspevkov v sekcii Publikačná činnosť.