Systémové upozornění
Hlavní informace

24.-25.4.2013, Stirling, Škótsko

Ďalším krokom pre úspešnú realizáciu projektu Volwem (Dobrovoľníctvo, cesta k zamestnaniu) a prenos metodík, bolo naše druhé, veľmi dôležité medzinárodné stretnutie, ktoré hosťovala škótska organizácia Volunteer Development Scotland (VDS). Zúčastnili sa ho zástupcovia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, Prešovského dobrovoľníckeho centra a dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

Počas dvoch pracovných dní sa účastníci zo Slovenska detailne oboznámili so systémom uznávania neformálneho vzdelávania, ktorý v Škótsku existuje už od roku 2009 pod názvom V-Skills for Employability.
V-Skills umožňuje zozbierať informácie a dôkazy o zručnostiach, ktoré dobrovoľníci získali počas svojej dobrovoľníckej činnosti a získať za ňu tzv. Employability Award. Tento doklad potvrdzuje, že dobrovoľník počas svojej činnosti získal tzv. mäkké zručnosti (sem patria napríklad komunikačné zručnosti, zručnosti potrebné pre prácu v tíme, schopnosť seba-riadenia, riadenia času a podobne), ktoré sú pre zamestnávateľov veľmi dôležité. Takýto doklad je dôležitý najmä pre dobrovoľníkov, ktorým chýba formálne vzdelávanie, sú dlhodobo nezamestnaní alebo nikdy nepracovali.
Systém V-Skills for Employability partneri následne prenesú na Slovensko a pod názvom D-zručnosti pre zamestnanie v praxi overia. Systém sa bude overovať v Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom regióne v spolupráci s úradmi práce a organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi.
Úlohou Úradov práce bude prepájať nezamestnaných ľudí s Dobrovoľníckymi centrami v regiónoch a odporúčať dobrovoľníctvo ako alternatívnu činnosť pre ľudí, ktorí sa dlhodobo nevedia zamestnať a vidia potrebu rozvíjať vlastné zručnosti.
Organizácie, ktoré budú s týmito dobrovoľníkmi v regiónoch priamo pracovať, budú na prácu s touto cieľovou skupinou vopred pripravené. Dobrovoľnícke centrá budú jednak pripravovať organizácie na túto prácu, prepájať nezamestnaných ľudí ochotných dobrovoľníčiť s organizáciami, ale tiež získavať spätnú väzbu od organizácií aj dobrovoľníkov a pilotne na dobrovoľníkoch odskúšať systém D-zručnosti pre zamestnanie ako spôsob uznávania zručností, ktoré vďaka dobrovoľníctvu nezamestnaní dobrovoľníci získali.

Okrem práce na projekte a zoznamovaniu sa so systémom V-Skills mali zástupcovia partnerských organizácií možnosť navštíviť dve dobrovoľnícke centrá v Škótsku – v Stirlingu a Edinburghu, diskutovať s jej zástupcami a získať novú inšpiráciu pre svoju prácu na Slovensku.

Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
Medzinárodné st...
 
 

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube