Systémové upozornění
Hlavní informace

V rámci národných stretnutí partnerov projektu Volwem sme sa počas uplynulého roka stretli dvakrát. 21. februára 2013 Bratislave a neskôr 22. októbra 2013 v Nitre.
Na oboch stretnutiach odzneli prezentácie o priebehu realizácie projektu každého z partnerov, správy od koordinátorky – najmä informácie o spolupráci s Úradmi práce, nezamestnanými dobrovoľníkmi, dobrovoľníckymi organizáciami, zamestnávateľmi. Zhrnuli sme úspechy a problémy a venovali sa nastaveniu ďalšej spolupráce, plánu úloh a aktivít a zabezpečeniu ich realizácie. Dôležitým pre všetkých zúčastnených bolo i rozdelenie úlohy pri príprave podkladov a tvorbu metodík, ako aj individuálne konzultácie partnerov týkajúce sa priebežnej správy projektu.
Fotografie z týchto stretnutí si môžete pozrieť nižšie.

Národné stretnu...
Národné stretnu...
Národné stretnu...
Národné stretnu...
 
 

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube