Cieľom kampane „Týždňa dobrovoľníctva 2014" bolo aj tento rok počas siedmych dní osloviť čo najviac existujúcich a potenciálnych dobrovoľníkov a tiež zvýšiť informovanosť a zapojenie ľudí do takýchto aktivít.

Do organizácie tohto ročníka sa zapojili mimovládne organizácie, organizácie zriadené samosprávou, materské a základné školy a neformálne skupiny z mnohých miest a obcí v rámci celého kraja. Jednotlivci, ktorí chceli spoznať svet dobrovoľníctva na vlastnej koži a pridať ruku k dielu, sa zapojili do čistenia verejných priestorov, skrášľovania interiérov a exteriérov zariadení, maľovania, zbierania odpadkov, ale aj do realizácie aktivít pre ľudí so zdravotným postihnutím, prechádzok a spoločenských hier so seniormi, pomoci v rámci administratívnych prác či prác v rámci komunity. Týždeň dobrovoľníctva vyvrcholil záverečnou party pre zapojených dobrovoľníkov 22. septembra o 19:00 hod. v Záhrade - Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici.

Organizátori kampane z občianskeho združenia Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, sú spokojní. „Všetkým partnerom ďakujeme za podporu a dobrovoľníkom za ich nezištnú pomoc!. Takáto vysoká účasť nás veľmi teší a sme veľmi radi, že sa nám oproti minulému roku podarilo osloviť a pritiahnuť opäť viac ľudí k veciam, ktoré sú potrebné. A nekončíme, chystáme mnoho ďalších zaujímavých aktivít, sledujte našu webovú a facebookovú stránku." uzatvára a pozýva koordinátorka Centra dobrovoľníctva Alžbeta Brozmanová Greogorová.

Fotografie z Týždňa dobrovoľníctva 2014 nájdete v galérii.

pohladnica DVOJITA