1. Žiar nad Hronom žije dobrovoľníctvom!

Zneškodnenie čiernej skládky a revitalizácia detského ihriska.

Realizátor: Centrum voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestským mládežníckym parlamentom v Žiari nad Hronom

Na základe nadviazania spolupráce Centra voľného času s organizáciou TrashOut, ktorej poslaním je lokalizovať a zároveň efektívne postupovať pri odstránení nelegálnych skládok po celom Slovensku, Centrum voľného času v rámci plánovaných aktivít oslovilo odbor životného prostredia MsÚ v Žiari nad Hronom, ktorý pomohol pri lokalizovaní nelegálnych skládok na území mesta a poskytol ďalšie cenné rady. A tak sa spoločne rozhodli zrealizovať akciu zameranú na čistenie okolia Lutilského potoka. Zúčastnilo sa jej viac než 60 detí z troch základných škôl (ZŠ Janskéhoč.2, ZŠ Ul. M.R.Štefánika č.17 a ZŠ Ul. Jilemnického č.2) a spoločne so svojimi koordinátormi zneškodnili celkovo tri skládky. Ochranné pomôcky, rukavice, vrecia boli zabezpečené vďaka organizácii TrashOut a mesto sa postaralo o odvoz odpadu.

Vo štvrtok popoludní sa v Žiari nad Hronom podarilo zrealizovať ešte jednu dobrovoľnícku akciu. S koordinátorkou Mestského mládežníckeho parlamentu Dominikou Švecovou a jej šiestimi mládežníkmi, mestom Žiar nad Hronom a Centrom voľného času sa podarilo očistiť a obnoviť nátery na detskom ihrisku na Ul. Komenského. Zobrali do ruky štetce, farby a s elánom sa pustili do práce. Pri dobrej nálade plnej vtipov mali za necelé dve hodinky všetko hotové a ihrisko hneď vyzeralo omnoho lepšie.

Ukázalo sa, že mladí ľudia sú ochotní obetovať svoj čas aj bez nároku na odmenu ak je ich činnosť zmysluplná.

1 ziar nad hronom zije d

2. Boj proti hladu (Krupina)

Pečenie medovníkových srdiečok, ich balenie a zbierka vincentskej rodiny (Krupina).

Realizátor: Domov sociálnych služieb „Nádej" Krupina

V rámci Týždňa dobrovoľníctva sa zariadenie DSS „Nádej" Krupina n. o., zapojilo do celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu", ktorú organizuje vincentská rodina už ôsmy rok.
Krásne je, že DSS zapojilo do aktivity aj ďalšie organizácie v Krupine. Spoločne so svojimi klientmi, so žiakmi základných škôl E.M.Šoltésovej a J.C.Hronského, za pomoci seniorov Kresťanského a Mestského klubu dôchodcov, s členmi Spolku Kresťanskej lásky, spoločne s členmi Centra sociálnych služieb Krupiny a klientmi Domova sociálnych služieb na Partizánskej ulici v Krupine a mnohými ďalšími ľuďmi dobrej vôle, ktorí ponúkli svoj vklad podľa svojich možností a schopností, sa rozhodli zrealizovať medovníkovú zbierku. Do aktivity sa zapojilo celkovo 203 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Nosným dňom ich akcie bol práve utorok, kedy sa pustili do balenia a predávania vopred napečených medovníkových srdiečok. V popoludňajších hodinách sa rozbehli mladí ľudia pod vedením seniorov a pedagógov do mesta, keď ľuďom ponúkali medovníkové srdiečka. Na druhý deň v akcii pokračovali.
Výťažok zo zbierky venovali na podporu vincentských projektov v krajinách Haiti, Honduras, Albánsko, Ukrajina a Rusko, na zabezpečenie základných a nevyhnutných podmienok pre život ľuďom v núdzi.

Pozoruhodné na tejto aktivite Týždňa dobrovoľníctva 2014 je fakt, že sa na nej podieľali aj klienti sociálnych zariadení, ktorí sami mnohokrát pomoc potrebujú. V príjemnej atmosfére mladých ľudí, ktorí im robili počas týchto dní spoločnosť, sa cítili veľmi dobre.

2 boj proti hladu

 3. Natri si svoju lavičku! (Banská Bystrica)

Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici - natieranie lavičiek, altánku a street art na lampách verejného osvetlenia.

Realizátor: Predkladateľka projektu Janka Mojšová, v spolupráci s Dianou Vigašovou (Banskobystrický okrášľovací spolok) a Petrom Fehérom (Komunita BB a Zelená hladka BB).

Cieľom projektu Natri si svoju lavičku bolo zanechať farebný odtlačok v Mestskom parku v Banskej Bystrici. Túžba vdýchnuť život zanedbanému parku hútala iniciátorke projektu, Janke Mojšovej, už dlhšie a tak sa rozhodla napísať a predložiť projekt a požiadať o grant na jeho realizáciu. Prostredníctvom natretia všetkých lavičiek, smetných košov, stredového altánku a rozpukaného zábradlia okolo detského ihriska výraznými farebnými nátermi sa partia nadšencov postarala o poriadnu zmenu vizáže tohto krásneho, ale dlhodobo zanedbávaného miesta. A keďže ďalším zámerom tejto aktivity bolo vzdať hold i významným osobnostiam pôsobiacim v Banskej Bystrici i v minulosti, ich podobizne či výjavy zo života nanášali výtvarníci na pätice pouličných lámp lemujúcich chodníky v parku.
Vďaka dobrovoľníkom je v parku farebných 52 lavičiek, 28 smetných košov (z toho 12 nefunkčných provizórne opravených vďaka Zelenej hliadke BB), novonatretý altánok či krásne pestré zábradlie lemujúce detské ihrisko. Pouličné lampy sa zmenili na umelecké diela. Je však potrebné upresniť, že projekt sa realizoval už pred a ešte i po ukončení samotného Týždňa dobrovoľníctva 2014.
Na tomto zaujímavom projekte sa počas celkovo 5 celodenných dobrovoľníckych akcií zúčastnilo spolu 168 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, asistovalo a pomáhalo aj 47 detí a dokopy bolo odpracovaných 672 dobrovoľníckych hodín. Realizovaný bol i vďaka finančnej podpore Nadácie Orange a programu Šanca pre Váš región.

3 natri si svoju lavicku

4. Ako cestujeme pod Zvolenským zámkom

Vzdelávacie aktivity na zvolenskom námestí, zamerané na propagáciu udržateľnej dopravy

Realizátor: Združenie Slatinka zo Zvolena

Týždeň dobrovoľníctva sa i tento rok konal súbežne s európskym týždňom mobility, ktorý má za cieľ upozorniť na to, že doprava má výrazný vplyv na kvalitu života obyvateľov našich miest a obcí. Vo Zvolene sa preto rozhodli tieto dve myšlienky spojiť a pripraviť s dobrovoľníkmi v samotnom centre mesta propagačné podujatie, zamerané na vzdelávanie o doprave. Určené bolo pre malých aj veľkých. Tí sa mohli dozvedieť množstvo informácií o rôznych spôsoboch dopravy, naučiť sa vyrábať si reflexné prvky či odskúšať si, ako správne jazdiť cez križovatky mobilného dopravného ihriska. Pre deti bola najzaujímavejšou možnosť šoférovať naozajstný autobus MHD. Dospelí dostali informácie o tom, ako správne šoférovať tak, aby bol vplyv auta počas jazdy na životné prostredie čo najmenší.

Súčasťou podujatia bola i anketa o využívaní verejných priestorov a zaujímavé tipy a pravidlá pre pohyb cyklistov v lese. Na jeho príprave spolupracovalo viac než 20 dobrovoľníkov a návštevnosť nimi pripravených vzdelávacích aktivít bola vyššia než 250 ľudí.
Okrem toho, Združenie Slatinka s množstvom dobrovoľníkov v rámci Týždňa dobrovoľníctva vyčistili aj dve skládky odpadu pri dedinke Slatinka, a to i v spolupráci s organizáciou TrashOut.

4 ako cestujeme

5. Krajšie zákutia Lučenca

Obnova vzácnych hrobiek najvýznamnejších rodín pochovaných na kalvínskom cintoríne v Lučenci, skrášľovanie parku Boženy Slančíkovej Timravy a odkrývanie čadičovej dlažby v Galérii nezávislého umenia v Lučenci.

Realizátor: OZ Young Folks z Lučenca

Týždeň dobrovoľníctva 2014 bol pre toto občianske združenie prvou akciou, kde s dobrovoľníkmi pracovali viac dní po sebe a to dokonca na troch lokalitách. Prvou bol Kalvínsky cintorín, kde očistili súbor vzácnych hrobiek najvýznamnejších rodín v Lučenci, ktoré boli dlhodobo zanedbávané. Počas dvoch dní sa dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam podarilo zbaviť ich odpadu, náletovej zelene a iných nečistôt približne za 8 veľkoobjemových kontajnerov.
Štvrtok a piatok sa venovali aktivitám v Parku B.S.Timravy. I vďaka podnetom OZ Young Folks a aktivitám počas minulých rokov si toto miesto všíma viac i samotné mesto a pravidelnejšie sa stará o údržbu zelene a výsadbu. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky v tomto parku i tentokrát čistili pamätník, hrabali lístie, zbierali odpadky a najmä, osadili prvú Lučeneckú knižničku, kde si môžu obyvatelia nájsť knihy, ktoré tu niekto nechal pre iných. Knižku si z vitrínky môže ktokoľvek požičať a prečítať – a to či už priamo v parku, alebo i v pohodlí domova.
Do aktivít sa napokon neoficiálne pridala i „Galéria nezávislého umenia – Priestor", na ktorej historickom dvore spoločne odhaľovali 160-ročnú pôvodnú čadičovú dlažbu.

Do aktivít sa zapojilo viac než 100 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z rôznych organizácii či škôl. Okrem dobrovoľníkov z OZ YOUNG FOLKS ruku k dielu priložili študenti a niektorí z pedagógov Gymnázia B.S.Timravy, či infobod o dobrovoľníctve mesta Lučenec - OZ Za dôstojný život. Dochádzalo tak k reálnej sociálnej inklúzii a k vzájomnému sa spoznávanou medzi generáciami, spoločenskými vrstvami, a vďaka prítomnosti OZ Za dôstojný život sa mohli do aktivít zapojiť aj ľudia s postihnutím.

5 krajsie zakutia lucenca

Pre hlasovanie teraz KLIKNITE SEM.